Universiteit Leiden

Kees Schuyt lid Raad van Toezicht Universiteit Leiden

Socioloog en jurist Kees Schuyt is per 16 juli 2010 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. Â

Mr. dr. C.J.M Schuyt (1943) was hoogleraar rechtssociologie in Nijmegen en hoogleraar empirische sociologie in Leiden en Amsterdam. Sinds 2005 is hij lid van de Raad van State. Van 1998-2005 was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In die jaren was Schuyt ook columnist van de Volkskrant. In 2006-2007 bekleedde hij de Cleveringaleerstoel aan de Universiteit Leiden. Kees Schuyt is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Schuyt studeerde sociologie en Nederlands Recht in Leiden, Oslo en Berkeley. Hij promoveerde in 1972 in Leiden op een proefschrift over de Amerikaanse civil rights-beweging. Van zijn hand verschenen een dertigtal boeken en enkele honderden artikelen in nationale en internationale tijdschriften en bundels. In mei 2005 ontving hij de Dr. J.P. van Praagprijs voor zijn wetenschappelijke en journalistieke bijdragen aan een humanitaire samenleving.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden houdt toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan, en staat het College van Bestuur met raad bij. Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen benoemd, geschorst en ontslagen. Meer over de Raad van Toezicht.