Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

NMa publiceert werkwijze analoog en digitaal rechercheren

10-25 / 16-08-2010

Met de nieuwe werkwijze analoog en digitaal rechercheren die vanaf vandaag op de website van de NMa te vinden is, beoogt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op efficiëntere wijze onderzoek te doen en tegelijkertijd de rechten van ondernemingen en natuurlijke personen optimaal te waarborgen. De nieuwe werkwijze vervangt met ingang van 17 augustus 2010 de huidige NMa digitale werkwijze 2007.

De Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren geeft op hoofdlijnen weer hoe de NMa te werk gaat tijdens het opsporen van overtredingen van de Mededingingswet en de vervoers- en energiewetten. De werkwijze is niet alleen van toepassing bij onderzoeken ter plaatse, maar ook bij het vorderen van inlichtingen bij personen.

Begin dit jaar heeft de NMa via een schriftelijke consultatieronde en een consultatiebijeenkomst inbreng gevraagd van marktpartijen en andere opsporingsinstanties op haar nieuwe werkwijze. Op basis van deze reacties is de werkwijze aangepast. De ontvangen reacties en een overzicht van de aanpassingen zijn te vinden op de website van de NMa via de bijlage onderaan de pagina.

Klik hier voor de Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren.
Zie het origineel

Noot voor redacties