ROVER pleit voor beter OV in Bloemendaal


in reactie op structuurvisie

BLOEMENDAAL, 20100817 -- In een reactie op de Structuurvisie van Bloemendaal pleit ROVER Haarlem e.o. voor meer aandacht voor duurzaamheid. Beter en meer OV is dan de logische keus. Zoals heropening van station Vogelenzang, lightrail naar Bloemendaal aan Zee, betere fietsvoorzieningen en bewegwijzering. Daarnaast wil ROVER een actieve houding om de bereikbaarheid per OV te verbeteren. Zoals aansluitingen van bus op trein. En een prettiger en beter station Bloemendaal.

ROVER vind de concept-structuurvisie aansprekend en onderschrijft dat duurzaamheid de ruimtelijke kwaliteit moet waarborgen en zelfs verbeteren. Volgens ROVER is Openbaar Vervoer en de fiets dan de logische duurzame keuze.


Stel de fiets naast het OV centraal
-----------------------------------
ROVER HAARLEM E.O. stelt voor streefcijfers op te stellen voor het gebruik van de fiets en van het openbaar vervoer, zoals:
* "Er wordt naar gestreefd dat in Bloemendaal een hoog* percentage van de afstanden onder 7 km op de fiets wordt afgelegd."
* "Er wordt naar gestreefd dat in Bloemendaal een hoog* percentage van de afstanden onder 30 km per bus wordt afgelegd." De hoge* percentages worden nader vastgesteld.

Daaruit volgen dan vanzelf maatregelen zoals meer fietspaden, stallingsplaatsen en betere bewegwijzering. Zo station Bloemendaal bijna onvindbaar en er zijn geen fietspaden die dit station op een prettige manier ontsluiten.

Kies voor OV voor grotere (woon/werk) afstanden
-----------------------------------------------

De Bloemendalers forensen vooral naar Den Haag, maar zien de trein vooral voorbij rijden of moeten overstappen. ROVER pleit er daarom voor om extra stations te openen op de lijn Haarlem-Leiden. Niet alleen in Haarlem (Westergracht) en Zuid-Holland (bv Lisse), maar ook de gemeente Bloemendaal: wanneer er bij het dorp Vogelenzang woningbouw gerealiseerd gaat worden, zou het nog aanwezige, maar ongebruikte station Vogelenzang relatief eenvoudig heropend kunnen worden.

Op korte termijn kan gezorgd worden voor betere aansluitingen van bussen op de trein. En op plaatsen waar de bus vastloopt in het verkeer kan gezocht worden naar oplossingen om hem te laten "voorkruipen". Door een stukje busstrook of sneller groen.
Recreatie verkeer

Kust en duinzone
----------------

De kust- en duinzone moet worden ontsloten met HOV, en het vele autoverkeer uit bijvoorbeeld Amsterdam zou al bij station Spaarnwoude moeten worden verleid over te stappen op de trein naar Overveen, Zandvoort of Bloemendaal aan zee.

Daarnaast kan op korte termijn al de route via de Zeeweg verbeterd worden voor het OV. ROVER ziet echter niets in een auto-aanzuigende aansluiting van de Zeeweg op de Randweg.

Op langere termijn onderschrijft ROVER het plan voor een railverbinding van Zandvoort naar Bloemendaal aan Zee.


Actieve houding
---------------

Om de hoge kwaliteit van leven en de rust van de landgoederen te beschermen is een actieve houding nodig. Leidzaam toezien hoe overal auto en scooter binnendringen is anders de prijs die wordt bepaald.

Op haarlem.roverlokaal.nl/site/wat-doen-wij-mainmenu-29/overige-activiteiten-mainmenu-46/64-beter-ov-in-bloemendaal-structuurvisie.html vind u onderaan een PDF met de complete reactie.

ROVER Haarlem e.o.

Ingezonden persbericht