De Nederlandse Bank

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen gedaald

Statistisch Nieuwsbericht

Datum 17 augustus 2010

Het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen is in het tweede kwartaal van 2010 gedaald, na vier kwartalen van stijging, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank. Deze daling als gevolg van herwaarderingen en netto onttrekkingen uit de fondsen kwam uit op circa 4,5 procent (bijna EUR 20 miljard). Het totale fondsvermogen bedroeg eind tweede kwartaal EUR 417 miljard.
Mutatie fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen

De herwaardering van de beleggingen in het tweede kwartaal van 2010 was ruim EUR 8 miljard negatief. Dit resultaat was vooral te wijten aan een verlies van circa 4 procent op de beleggingen in aandelen. Overigens was de daling van de MSCI World index met bijna 12 procent en de AEX met 8 procent nog groter. Maar door de stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro bleef het verlies op aandelenbeleggingen voor de fondsen beperkt. Doordat sommige fondsen het valutarisico afgedekt hadden, leden zij echter wel een verlies op valutatermijncontracten. Evenals vorig kwartaal werd een positief resultaat op de beleggingen in obligaties geboekt (1,7 procent), waarbij bedrijfsobligaties het beter deden dan overheidsobligaties.

Beleggers onttrokken dit kwartaal ruim EUR 11 miljard aan beleggingsfondsen. Dit hing samen met een door enkele grote institutionele beleggers nagestreefde aanpassing van hun beleggingsportefeuille.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-524 3100, 06-524 96 961) en Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06-524 96 900).

---