Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

geen hout

Kritiek IPO op rapport waterschappen snijdt geen hout

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) stelt dat de besparingen door het afschaffen van de waterschappen te voorzichtig is. Het IPO heeft op twee concrete punten kritiek op het rapport van het Centrum Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Die snijden echter geen van beide hout, aldus het COELO, een wetenschappelijk instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het IPO stelt dat de COELO-cijfers gebaseerd zijn op 'een interpretatie van wat wel of niet onder bestuurskosten zou moeten worden gerekend'. Het IPO zou zich in een eigen studie baseren op de feitelijke bestuurskosten die uit de begrotingen van de waterschappen afkomstig zijn. Het COELO stelt dat het IPO kosten gebruikt die boekhoudkundig onder 'Bestuur' vallen, maar op die manier kosten meerekent die niet relevant zijn. Het gaat alleen om kosten die zouden vervallen wanneer waterschappen geen afzonderlijke bestuurslaag meer zouden zijn. Dàt zijn de kosten die COELO heeft meegerekend. Daarbij wordt heel gedetailleerd aangegeven wat precies onder bestuurskosten worden verstaan. Dat geldt niet voor de IPO-cijfers, aldus het COELO.

Overhead

Ook stelt het IPO dat schaalvergroting wel degelijk aanmerkelijke besparingen op overhead zouden opleveren. Het COELO is daar sceptisch over, maar zou dit volgens IPO op maar één onderzoek baseren. Het COELO basteert zijn onderdeel op onderzoeken van het hierin gespecialiseerde adviesbureau Berenschot, die echter betrekking hebben op een zeer groot aantal organisaties.

Bovendien zijn de waterschappen zelf al aan het opschalen. Eventuele efficiëncywinsten worden hoe dan ook behaald. IPO zegt dit zelf ook, maar gaat hier niet verder op in.

Bron: Agriholland