Ingezonden persbericht- PERSBERICHT -

TOM OOSTROM BENOEMD TOT ALGEMEEN DIRECTEUR NIERSTICHTING

Bussum, 17 augustus 2010 - Tom Oostrom is benoemd tot algemeen directeur van de Nierstichting. Hiermee treedt hij in de voetsporen van Paul Beerkens, die op 1 augustus met pensioen is gegaan. Het opkomen voor de belangen van nierpatiënten blijft ook in de toekomst de belangrijkste missie van de Nierstichting. Daarnaast blijft Oostrom zich onverminderd inzetten voor preventie, betere behandelmethoden voor nierpatiënten en innovatie door te investeren in baanbrekende behandelmethoden als de draagbare en op termijn implanteerbare kunstnier. "We blijven streven naar innovatie en komen op voor nierpatiënten als zij tussen de wal en het schip dreigen te vallen."

Tom Oostrom was van 2005 tot 2010 adjunct-directeur en hoofd van de sectie Beleid van de Nierstichting. In deze periode heeft hij zich onder andere sterk gemaakt voor preventie. Zo was Oostrom verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid gericht op het voorkomen en de vroegtijdige opsporing van nierziekten. "We blijven ook in de toekomst alles op alles zetten om op tijd in te grijpen en te voorkomen dat mensen zijn aangewezen op dialyse. Dialyse neemt maar beperkt de filterfunctie van de nieren over en grijpt diep in het dagelijkse leven van nierpatiënten in. Transplantatie is naar onze overtuiging op dit moment dan ook de best mogelijke behandeling. Aan de voorkant werken we daarom aan preventie en aan de achterkant aan innovatie. Dit doen we door te investeren in nieuwe behandelmethoden, zoals de draagbare en op termijn implanteerbare kunstnier. We blijven nierpatiënten actief betrekken bij deze innovatie. Deze vernieuwing kan immers alleen een succes worden als deze niet alleen technisch en medisch vernuftig is, maar ook aansluit op de behoeften van patiënten."

Het maken van verschil
"Het werk van de Nierstichting is belangrijker dan ooit. De overheid trekt zich terug en geeft minder steun aan voorzieningen. Hierdoor wordt de druk op gezondheidsfondsen groter om ervoor te zorgen dat deze voorzieningen in stand blijven. Wij moeten hierin onze positie bepalen zonder op de stoel van overheid, zorgverleners en verzekeraars terecht te komen", zegt Oostrom. "We staan voor de uitdaging innovaties tot stand te brengen die zichtbaar verschil maken in het leven van nierpatiënten. Zo blijven we ons sterk maken om een structurele oplossing voor het grote tekort aan orgaandonoren te realiseren.

Opvolging
Oostrom wordt in zijn functie van adjunct-directeur opgevolgd door Paulien Pleijter. Na verschillende functies vervuld te hebben bij PR-adviesbureaus trad Pleijter in 2002 aan bij de Nierstichting als hoofd van de sectie Communicatie en PR, een functie die zij ook in de toekomst blijft vervullen. Lidy Vlaskamp is benoemd tot hoofd van de sectie Beleid van de Nierstichting. In het verleden vervulde Vlaskamp verschillende lijn- en staffuncties in de gezondheidszorg. In deze hoedanigheid was zij mede verantwoordelijk voor ontwikkeling van beleid en de vertaling van wetgeving naar de praktijk in de gezondheidszorg. Ook was Vlaskamp vele jaren werkzaam als docent Gezondheidsrecht.


- EINDE PERSBERICHT -

Noot voor redacties

Voor meer informatie (