Gemeente Lingewaard


Centrumplan Bemmel

Werkzaamheden in de Loostraat en op de Markt

Vanaf maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus wordt riolering gelegd in de Loostraat, tussen Ponylaan en Pollenbrink (weg naar Lidl-parkeerterrein). Het parkeerterrein De Markt en Lidl-parkeerterrein zijn alleen bereikbaar vanaf de Dorpsstraat. De route wordt met borden aangegeven.

Op maandag 23 en dinsdag 24 augustus wordt op het kruispunt Loostraat - De Markt - Pollenbrink een rioolaansluiting gemaakt. Het parkeerterrein bij Lidl en de Markt is gedurende deze dagen alleen bereikbaar vanaf de rotonde Herckenrathweg. Dit wordt met borden aangegeven. Vanaf maandag 30 augustus wordt een groot deel van de bestrating op De Markt verwijderd voor de aanleg van riolering en het inrichten van het bouwterrein. Op de Markt kan gedurende de bouw alleen geparkeerd worden onder de grote bomen (platanen).

Ter compensatie van de parkeerplaatsen op de Markt zijn op het terrein van de voormalige stomerij 20 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast zal het pand van de voormalige fotograaf in de Loostraat, vóór 1 september 2010 worden gesloopt en zullen hier 15 tijdelijke parkeerplaatsen worden gesitueerd. Deze, in totaal 35 tijdelijke parkeerplaatsen vallen binnen de blauwe zone.

Geplande werkzaamheden Buitengracht en Deken Dr. Mulderstraat Op woensdag 25 augustus wordt er riolering aangelegd in de Buitengracht en het kruispunt Buitengracht Deken Dr. Mulderstraat. Hiervoor is het noodzakelijk om de weg voor Albert Heijn en het kruispunt af te sluiten voor alle verkeer. Een loopstrook voor de winkel van Albert Heijn blijft beschikbaar. De parkeerkelder onder Albert Heijn is alleen bereikbaar vanaf de Herckenrathweg.

In de week van 13 september wordt gestart met de aanleg van de ondergrondse verbinding tussen de toekomstige parkeerkelder onder de Markt en de bestaande parkeerkelder onder Albert Heijn. Omdat de Buitengracht gedurende de bouw van deze verbinding niet bruikbaar is voor het verkeer wordt de kruising Herckenrathweg / Deken Dr. Mulderstraat open gesteld voor het inrijdend verkeer vanaf de Herckenrathweg. Uitrijden naar de Herckenrathweg is verboden. Gelijktijdig wordt de rijrichting van de Deken Dr. Mulderstraat tussen Lidwinastraat en de Dorpsstraat omgedraaid. De rijrichting is dan vanaf de Lidwinastraat naar de Dorpstraat. Fietsers kunnen in beide richtingen blijven rijden.

Deze verkeersmaatregel geldt voor ca. 6 maanden. Zodra de ondergrondse verbinding gereed is, wordt de verkeersfunctie van de Buitengracht en de Dk.Dr. Muldersraat weer herstelt en de tijdelijke verbinding met de Herckenrathweg weer geblokkeerd.

Over de concrete bouwwerkzaamheden en het nader archeologisch onderzoek zullen wij u in deze krant binnenkort afzonderlijk informeren.

(Geplaatst: 17 augustus 2010)