Gemeente Rotterdam

radionetwerk hulpverlening krijgt extra zendmast in hoogvliet

16 augustus 2010 | rotterdam | nieuwsbericht

Medio oktober laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) in Hoogvliet een zendmast plaatsen voor het landelijk radionetwerk C2000. Radionetwerk hulpverlening krijgt extra zendmast in Hoogvliet

De extra mast komt op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Hoogvlietse Kerkweg 52. De mast is belangrijk voor de onderlinge communicatie van politie, brandweer en ambulancediensten tijdens verkeersongelukken, branden of andere ernstige incidenten. De plaatsing is de oplossing voor een probleem in de huidige zenderdekking. De nieuw te bouwen mast draagt bij aan snelle en goede hulpverlening aan burgers in nood.

C2000
C2000 is eigendom van BZK. Het landelijk netwerk telt in totaal ongeveer 500 masten en stelt politie, brandweer, ambulancepersoneel en Koninklijke Marechaussee in ons land in staat onderling te communiceren over de locatie waar dringend hulp nodig is. Dat gebeurt al in het `aanrijden' naar incidenten, die via het noodtelefoonnummer 112 zijn gemeld. Goede werking van het radionetwerk kan bij ernstige ongevallen levens redden.

Onderzoek
Via nauwkeurig vooronderzoek is de afgelopen maanden de beste locatie vastgesteld voor de extra zendmast in Rotterdam. Dit onderzoek werd in opdracht van BZK uitgevoerd door Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). De gemeente Rotterdam is al in een vroeg stadium bij het plan tot plaatsing van de nieuwe mast betrokken.

Hulp in nood
Vanwege het elementaire belang van het C2000-netwerk voor hulp in nood is in 2004 bij wet bepaald dat voor de C2000 zendmast geen bouwvergunning nodig is. Omwonenden en belangstellenden kunnen de bouwtekeningen inzien van woensdag 18 augustus 2010 tot woensdag 15 september 2010 in de Stadswinkel, Middenbaan Noord 47 te Hoogvliet, bij de Servicebalie (openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur en dinsdag van 12.30 uur tot 15.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur).

Vragen?
Als u specifieke vragen heeft over de plaatsing van de extra C2000-mast in uw woongebied, bel dan de Bewonerslijn van vtsPN (tel. 0343-534772) of stuur uw vragen schriftelijk naar:
Unit Meldkamer Systemen
vts Politie Nederland
postbus 238,
3970 AE Driebergen