Gemeente Winterswijk

augustus / Uitbreiding terrassen op de Markt

Uitbreiding terrassen op de Markt

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het plan om de terrassen op de noordzijde van de Markt in de zomerperiode uit te breiden. Deze periode loopt jaarlijks van 1 mei tot 4 oktober.

De hier gevestigde horeca-ondernemers zijn dit voorjaar met een plan gekomen om hun terrassen in de zomerperiode uit te breiden en zodoende dit gedeelte van de Markt aantrekkelijker voor het publiek te maken. De gemeente heeft hier positief op gereageerd en het plan samen met de horeca-ondernemers verder uitgewerkt. Er is daarbij vooral veel aandacht besteed aan de doorgang van het publiek en het noodverkeer. Door de uitbreiding van de terrassen gaan in totaal zeven parkeerplaatsen verloren.

Inspraakprocedure

Vervolgens is een inspraakprocedure gevolgd. In dat kader heeft de winkeliersorganisatie ABH-Cityvereniging gereageerd en aangegeven dat zij positief tegenover de plannen voor terrasuitbreiding staat, maar het wel van belang acht dat er voldoende parkeerruimte blijft. Mede naar aanleiding van deze reactie is het plan enigszins aangepast waardoor er minder parkeerplaatsen verloren gaan dan aanvankelijk in het plan was opgenomen. Bovendien worden de verloren parkeerplaatsen elders in het centrum gecompenseerd. Zo komt er nabij de rotonde De Peperbus een parkeerterrein met circa zestig parkeerplaatsen en zijn er op de Wheme onlangs ook nog negen extra parkeerplaatsen aangelegd.

Aantrekkingskracht vergroten

Evenals de betrokken horeca-ondernemers hoopt ook de gemeente met deze terrasuitbreiding de regionale aantrekkingskracht van het Winterswijkse centrum verder te vergroten.