Senternovem

17-08-2010 |

NTA 5755 'Nader Bodemonderzoek' gepubliceerd

In juli 2010 heeft het NEN de NTA 5755 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging' vastgesteld. De NTA 5755 is met name bedoeld voor het vaststellen van de ernst, spoed en omvang van een bodemverontreiniging en vervangt de Richtlijn voor het Nader onderzoek en Protocol voor het Nader onderzoek uit 1994 en 1995.

NTA 5755
De NTA 5755 beschrijft de onderzoeksstrategie voor het uitvoeren van nader onderzoek. In het onderzoeksproces staan de aanleiding en doel van het bodemonderzoek centraal en wordt op basis van de totale informatiebehoefte en de benodigde informatiekwaliteit de onderzoeksstrategie bepaald. In het najaar organiseert het NEN cursussen over de NTA. De NTA 5755 kan besteld worden via het NEN. Meer informatie over de NTA en de cursus kunt u vinden op de website van het NEN.

Wettelijke verankering
Het ministerie van VROM is van plan om in de Regeling uniforme saneringen en in de Circulaire bodemsanering 2009 te verwijzen naar de NTA 5755. Naar verwachting zullen de regeling en circulaire in oktober 2010 aangepast worden. Bodem+ adviseert de NTA 5755 zo mogelijk al eerder te gebruiken. Doe dit echter wel in overleg met het bevoegd gezag.

EUREKA
De ontwikkeling van NTA 5755 is onderdeel van het project EUREKA dat NEN en SIKB uitvoeren in opdracht van VROM. EUREKA heeft tot doel bestaande richtlijnen voor nader onderzoek te moderniseren en te vervangen. Daarnaast draagt EUREKA bij aan `onderzoek op maat' doordat de inzet van andere bodemonderzoekstechnieken dan boringen/peilbuizen beter mogelijk maakt. Naast de NTA wordt in opdracht van SIKB een toetslijst voor het bevoegd gezag Wbb ontwikkeld (zie BUM-Wbb) en is een nieuw protocol voor screeningstechnieken onder de BRL 2000 in de maak. SKB heeft een een Handreiking Conceptueel Model (HCM) ontwikkeld.

Bron

www.nen-bodem.nl

Externe links (worden geopend in een nieuw venster)

Ontwerp-BUM Wbb ter kritiek
Wijzigingsdatum |

17-08-2010