Gemeente Anna Paulowna

Onderzoek naar AEDâs en burgerhulpverleners

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat met elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er levens mee gered worden. De gemeente wil nu weten waar in de gemeente zich AEDâs bevinden. Weet u er een te hangen, laat het ons dan weten. Wij willen de aanwezige AEDâs tonen op een âspreidingskaartâ. Deze wordt breed gepubliceerd, zodat iedereen kan weten waar bij hem of haar in de buurt een AED is te vinden.Â

Project âBurger AEDâ

Daarnaast moet de inventarisatie aantonen of er in Anna Paulowna voldoende AEDâs hangen om een dekkend netwerk van AEDâs en burgerhulpverleners op te zetten. Dit laatste is het doel van het gezamenlijke project âBurger AEDâ, van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de aangesloten gemeenten.Â

Â

Wilt u burgerhulpverlener zijn?

Binnen het project Burger AED is een burgerhulpverlener iemand die kan reanimeren en eventueel ook de AED kan bedienen. Een burgerhulpverlener krijgt een sms-bericht als iemand in de omgeving acuut de AED nodig heeft en reageert daarop als hij of zij daadwerkelijk in staat is om spoedig ter plekke hulp te bieden.Â

Bent u getraind om te reanimeren en/of de AED te bedienen? En wilt u zich aanmelden als burgerhulpverlener? Dan ontvangen wij graag uw reactie.

Â

Reageren

Als u weet waar in de gemeente een AED aanwezig is en/of u wilt zich aanmelden als burgerhulpverlener, laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten. U kunt reageren per email naar info@annapaulowna.nl, of met een briefje naar de Gemeente Anna Paulowna, Postbus 8, 1780 AA Anna Paulowna. Graag onder vermelding van âAED t.a.v. Marco Tonâ. Het briefje inleveren aan de publieksbalie in De Ontmoeting mag ook.Â

Als u zich meldt als burgerhulpverlener, wilt u dan ook uw naam, adres en telefoonnummer vermelden? Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Alvast hartelijk dank voor uw reactie!