Gemeente Dongeradeel


Ontwerpbestemmingsplan Tichelwei 33 te OostrumDit bestemmingsplan voorziet het mogelijk maken van de bouw van een nieuwe pluimveestal ten oosten van de bestaande gebouwen. De begrenzing van het plangebied bestaat grotendeels uit de huidige perceelsgrenzen, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan 'Bûtengebiet'.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 19 augustus 2010 tot en met 29 september 2010 ter inzage bij de balie Bouwzaken op het gemeentehuis. De vaststelling door de gemeenteraad wordt verwacht in 25 november 2010. |>Lees verder