Nederlands Jeugdinstituut


Europees uitwisselingsprogramma maakt jongeren socialer en toleranter

Jongeren krijgen betere sociale vaardigheden en meer begrip voor andere culturen door deelname aan Europese jongerenprojecten van het subsidieprogramma Youth in Action. Dit vergroot hun sociale en organisatorische vaardigheden, stimuleert deelname aan de samenleving en vermindert discriminatie. Dit blijkt uit recent onderzoek van Ernst & Young.

Onderdeel van het onderzoek was een enquête onder jongeren. Het programma blijkt bij meer dan 80% van die jongeren de sociale vaardigheden te hebben vergroot (zoals makkelijker met andere mensen omgaan, beter iets vertellen voor een groep mensen, beter met conflicten omgaan e.d.) en bij meer dan 70% van de jongeren te hebben geleid tot een verbetering van hun organisatievaardigheden. Deze vaardigheden dragen bij aan de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt.

Ook geeft 71% van de jongeren aan toleranter te zijn te opzichte van mensen uit andere culturen. Bij 74% van de jongeren is door deelname aan een Europees project hun beeld van andere culturen positief veranderd. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het programma invloed heeft op de mate waarin jongeren deelnemen aan de samenleving. Jongeren laten sneller hun stem horen als ze iets willen veranderen (71%) en zijn eerder bereid om vrijwilligerswerk te doen (66%). Bovendien gaven jongeren aan dat ze na deelname aan een project gemotiveerder waren om verder te studeren: ze zagen in waarom scholing belangrijk is.

Het programma Youth in Action van de Europese Commissie geeft van 2007 tot 2013 subsidie aan Europese projecten voor jongeren, zoals vrijwilligerswerk en groepsuitwisselingen. Het programma heeft jaarlijks circa drie miljoen euro beschikbaar en wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut.