Provincie Drenthe

Vuurwerkbesluit; Tweede Exloërmond 16-10-2010

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Wagenvoort Vuurwerk BV te Wapenveld toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel en consumentenvuurwerk in een weiland, gelegen aan de Sluiskade te Tweede Exloërmond op 16 oktober 2010 tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken (waaronder de aanvraag, de vergunning van Wagenvoort Vuurwerk BV en het werkplan) liggen vanaf 19 augustus 2010 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

* bij de gemeente Borger-Odoorn, in het gemeentehuis van Exloo (balie VROM) tijdens de openingsuren of na telefonische afspraak ((0591) 53 52 32);

* bij de provincie Drenthe, bezoekadres: Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met de heer R. Elting, telefoonnummer (0592) 36 53 64.