Gemeente Lansingerland

Start Groenzoom en afsluiting Meerweg


Na jaren van intensieve voorbereiding en grondverwerving wordt deze maand gestart met de uitvoering van de Groenzoom. De Groenzoom moet de komende jaren uitgroeien tot een grootschalig natuur- en recreatiegebied tussen Berkel, Zoetermeer en Pijnacker.

Â

Gestart wordt in het eerste plandeel, gelegen in de weilanden ten noorden van de Meerweg in Berkel en Rodenrijs.

De eerste werkzaamheden omvatten het creëren van rietland en het graven van de centrale waterplas. Gelijktijdig worden verlaten kassen gesloopt. Met deze maatregelen krijgt het uitzicht en leefklimaat voor de bewoners van de Meerweg en de woonwijk Meerpolder dit jaar al een positieve impuls.Â

Grondtransport over Meerweg
De in het eerste plandeel vrijkomende grond (maximaal 40.000 m3) wordt gebruikt om het voormalig gronddepot langs de N470 op hoogte te brengen. Daarvoor is grondtransport over een deel van de Meerweg nodig.Â

Om dit transport veilig en zonder onnodige overlast te laten plaatsvinden, is een aantal maatregelen genomen. Zo wordt de Meerweg tijdelijk voor doorgaand verkeer afgesloten en is de toegestane snelheid tot 30 km teruggebracht. Fietsers en motorvoertuigen worden over de Oostmeerlaan omgeleid. Drie permanent aanwezige verkeersregelaars zullen het grondtransport verder in goede banen leiden. De afsluiting zal plaatsvinden telkens van 7.00 uur maandagochtend tot vrijdagavond 19.00 uur, in de periode van 18 augustus tot half oktober.

De bewoners van de Meerweg krijgen de beschikking over een telefoonnummer dat ze kunnen bellen bij eventuele calamiteiten. In de bijbehorende brief staat verder informatie over een trillingsmeter die wordt geplaatst. Hiermee worden gedurende de eerste week de trillingen gemonitord. Verder houdt de projectleider van het werk de heer J. Knoester. (j.knoester@minlnv.nl) op het projectbureau van de Groenzoom aan de Kleihoogt 7a elke vrijdag van 11.00 â 12.00 uur een spreekuur.

Tenslotte kunt u ook de website van de Groenzoom raadplegen: www.degroenzoom.nl Op deze website vindt u ook een kaartje met de genomen verkeersmaatregelen, waaronder de omleidingsroutes.