Gemeente Oost-Gelre


C-verslag B&W-VERGADERING D.D. 16 augustus 2010

|PB     |            |                     |       |      |
|3.2.    |Bestuursovereenkomst de|De bestuursovereenkomst inzake de     |Wethouder van|      |
|      |Langenberg       |uitbetaling van de Langenbergreserves te |Uem     |      |
|      |            |tekenen.                 |       |      |
|OWZ     |            |                     |       |      |
|4.1.    |Doorbetalen rijksgelden|Besluiten om de Verordening materiële en |Wethouder  |C:     |
|      |voor energiebesparing |financiële gelijkstelling onderwijs aan te|Hoijtink   |31-08-'10 |
|      |en binnenmilieu    |vullen met: Bijlage 2 Voorzieningen voor |       |      |
|      |schoolgebouwen     |energiebesparing en binnenmilieu in    |       |      |
|      |            |scholen voor primair onderwijs (zie    |       |      |

|      |            |afzonderlijke bijlage).          |       |      |
|      |            |Het besluit tot aanvulling via een    |       |      |
|      |            |afzonderlijk voorstel te laten      |       |      |
|      |            |bekrachtigen door de raad.        |       |      |
|5.3     |Vaststellen      |Uitgifteprijzen vaststellen op E260, -  |Wethouder  |      |
|Zie ook punt|uitgifteprijzen    |(zone 1), 280, - (zone 2) en 300, - (zone |Wentink   |      |
|5.2 9    |Flierbeek en De Woerd |3), te vermeerderen met omzetbelasting en |       |      |
|augustus  |            |energieprikkel inbouwen.         |       |      |
|Besluiten 2 augustus 2010      |                     |       |      |
|3.1     |Aanvraag        |de vergunning voor kansspelautomaten te  |Burgemeester |      |
|      |kansspelautomaten   |weigeren overeenkomstig bijgevoegd    |       |      |
|      |tennis- en golfcomplex |conceptbesluit (burgemeester)       |       |      |
|      |Groenlo        |                     |       |      |
|4.6     |Cliëntenraad Wet werk |De volgende personen conform het bepaalde |Wethouder  |      |
|      |en bijstand.      |in artikel 4 e.v. van de Verordening   |Wentink   |      |
|      |            |Clientenparticiaptie Wet werk en bijstand |       |      |
|      |            |te benoemen tot lid van de cliëntenraad; |       |      |
|      |            |per 1 juni 2010 de heer A.A.M. Klein   |       |      |
|      |            |Hemmink en                |       |      |
|      |            |per 1 januari 2011 mevrouw A.F.      |       |      |
|      |            |Ligtenbarg.                |       |      |
|      |            |Met ingang van 1 januari 2010 de     |       |      |
|      |            |vacatiegelden aan te passen en vast te  |       |      |
|      |            |stellen op E 50,-- per vergadering    |       |      |
|Besluiten 9 augustus 2010      |                     |       |      |
|5.2     |Vaststelling      |Bestemmingsplan Flierbeek 2e fase     |Wethouder Van|C:     |
|      |bestemmingsplan    |gewijzigd ter vaststelling aan de raad aan|Uem     |07-09-'10 |
|      |Flierbeek 2e fase   |te bieden.                |       |R:     |
|      |            |De raad voor te stellen geen       |       |21-09-'10 |
|      |            |exploitatieplan vast te stellen.     |       |      |

---- --