Waterschap Brabantse Delta


Polder

Veldgraf gevonden in dijk Overdiepsche Polder

Bij werkzaamheden voor het project Overdiepse Polder is door een civieltechnisch bedrijf dat in opdracht van het waterschap Brabantse Delta werkt, een veldgraf aangetroffen. De Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft daarna de resten van een geallieerde militair geborgen.

De BIDKL heeft de militair en zijn uitrusting meegenomen naar het laboratorium op kamp Soesterberg. Hier wordt geprobeerd om de identiteit te achterhalen. Wanneer dit lukt, spoort de BIDKL in nauwe samenwerking met het land van herkomst de eventuele nabestaanden op. In overleg met hen wordt bekeken hoe de gesneuvelde militair op gepaste wijze een laatste rustplaats krijgt.

Het veldgraf van de militair is gevonden tijdens bodemonderzoek door een civieltechnisch bedrijf. Dit civieltechnisch bedrijf doet in opdracht van waterschap Brabantse Delta explosievenonderzoek. Dit ter voorbereiding op de werkzaamheden voor het project Overdiepse Polder in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||