Senternovem

17-08-2010 |

12 projectvoorstellen maken kans op subsidie Duurzame Biomassa Import

In totaal zijn 12 voorstellen ingediend voor de tweede tender Duurzame Biomassa Import. De ingediende voorstellen gaan in op verschillende biomassaketens (van hout tot plantaardige oliën) en de uitvoering vindt plaats in zeer diverse landen: in totaal zijn 13 landen betrokken in de voorstellen. De voorstellen dragen bij aan het verduurzamen van geïmporteerde biomassa naar Nederland.

De komende weken neemt een team van experts en een adviescommissie de tijd om de ingediende voorstellen te beoordelen. De commissie is met zorg samengesteld en heeft een brede achtergrond en expertise. Eind september komt de adviescommissie bij elkaar en brengt zij advies uit aan de minister van Economische Zaken. Op basis van het besluit van de minister ontvangen de goedgekeurde projecten later dit jaar de formele subsidiebeschikkingen.

De eerste tender van Duurzame Biomassa Import leverde 15 aanvragen op. Hiervan ontvingen 6 projecten een subsidie. In alle projecten speelt certificering van biomassa een grote rol. Lees meer over de projecten. Het totale budget voor de subsidieregeling Duurzame Biomassa-import bedraagt EUR 7,5 miljoen. Daarnaast ontvangen 26 projecten subsidie voor het verduurzamen van biomassaketens in de
subsidieregeling Duurzame Biomassa Mondiaal.
Wijzigingsdatum |

17-08-2010