Gemeente Almelo

Gemeente legt dilemma's voor aan nieuw omnibuspanel

17 augustus 2010 - De Gemeente gaat 10.000 Almeloërs vragen mee te doen aan een nieuw omnibuspanel via internet. De eerste enquête gaat over de bestuurscultuur in Almelo.

Man achter computer

Het omnibuspanel wordt de opvolger van de omnibusenquête die vanaf 1992 regelmatig wordt gehouden en die is uitgegroeid tot een begrip. In september worden 10.000 Almeloërs vanaf 18 jaar per brief gevraagd mee te doen. Inwoners kunnen zich ook spontaan aanmelden. Later komt er ook een jongerenpanel.

Openbaar
De resultaten van de onderzoeken worden zo snel mogelijk openbaar gemaakt en verzonden aan de deelnemers. De mening van de leden van het omnibuspanel kan worden gebruikt bij het maken van beleidskeuzes, bijvoorbeeld bij het opstellen van een voorjaarsnota.

Lastige keuzes
De Gemeente wil bij de enquêtes de dilemma's voorleggen waarmee de overheid vaak te maken heeft, en waarbij lastige keuzes moeten worden gemaakt. Bij het 'delen' van die dilemma's hoort ook dat resultaten bekend worden gemaakt zonder er direct oplossingen bij te voegen. Daarmee kunnen ze onderwerp van gesprek worden in de stad, in de gemeentelijke organisatie en in de gemeenteraad. Ook kunnen partners er hun voordeel mee doen of hun verantwoordelijkheid nemen.