Gemeente Dalfsen

Ondertekening prestatieafspraken wonen

17-08-2010

'Prestatieovereenkomst Wonen Dalfsen 2010-2013'

Gisteren vond de ondertekening plaats van de 'Prestatieovereenkomst Wonen Dalfsen 2010-2013' door
de heer W.H. Muijlwijk (links), directeur-bestuurder Woonstichting VechtHorst,
de heer J.W.A. Sinke (rechts), directeur-bestuurder Woningstichting de Veste en
de heer E. Goldsteen (midden), wethouder gemeente Dalfsen. De overeenkomst vermeldt de gezamenlijke ambities op het gebied van nieuwbouw, doelgroepen, leefbaarheid en duurzaamheid voor de periode 2010 tot en met 2013 en de daarover gemaakte afspraken.