Ministerie van Defensie

Luchtbrug Afghanistan onder nieuw commando

17 augustus 2010, 16.45 uur

Luitenant-kolonel Willy van Kampen heeft op 14 augustus 2010 het commando over Forward Support Element (FSE) Mirage overgenomen van ranggenoot Ed Wijninga. Vanuit de Verenigde Arabische Emiraten is deze eenheid verantwoordelijk voor het Nederlands tactisch luchttransport van en naar Afghanistan.

De commando-overdracht werd bezegeld door het overgeven van een model van de C-130H Hercules, het transportvliegtuig van de luchtmacht waarmee materieel en personeel worden verplaatst. In de afgelopen 4 maanden zijn ruim 3.000 personen getransporteerd en is bijna 2 miljoen kilo vracht vervoerd.

Extreme temperaturen

Militairen staan in het gelid tijdens de commando-overdracht. Foto: ministerie van Defensie

Scheidend commandant Wijninga memoreerde in zijn toespraak het grote aantal vluchten als gevolg van het inroteren van de RDTF en het uitroteren van de TFU tijdens de afgelopen periode. Tevens zijn de luchtvochtigheid en de extreme temperaturen in de Verenigde Arabische Emiraten een factor van betekenis gebleken, met een record van 70,3 graden op vrijdag 6 augustus.

Hij bedankte in zijn afscheid eveneens de coalitiegenoten Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten: "Alleen door zeer nauw samen te werken kan FSE Mirage tot een succes worden gemaakt. Daarin zijn we zeer goed geslaagd." Als laatste wenste hij het 6e detachement FSE Mirage veel succes met hun missie.

Nieuwe uitdagingen

De nieuwe commandant ging in zijn toespraak onder andere in op de voortzetting van het huidige operatieconcept in de Canadian-Dutch Combined Air Bridge (CAB). Ook gaf Van Kampen aan dat de komende maanden nog uitdagingen geven wanneer de Air Task Force en de Redeployment Task Force eveneens het inzetgebied verlaten.