Nationaal Instituut voor de Statistiek België

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE

PERSBERICHT - 20 augustus 2010

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw in Belgie

Het jaar 2009 werd gekenmerkt door dalende vastgoedprijzen, vooral voor de duurdere villa's. Deze evolutie zet zich niet voort tijdens het eerste semester van 2010: voor alle types vastgoed stegen de prijzen opnieuw. In vergelijking met het eerste semester van 2009 stegen de prijzen voor huizen en appartementen ongeveer met 5%. Bouwgronden, waarvan de prijzen nooit echt daalden, werden weer fors duurder met 14%.

In dit persbericht worden de gemiddelde vastgoedprijzen per jaar en kwartaal bestudeerd. Verder vindt u ook een overzicht van de goedkoopste en duurste gemeenten en provincies. Meer gedetailleerde informatie kan u ook terugvinden onze website http://www.statbel.fgov.be.

De prijzen die worden vermeld in dit persbericht zijn gemiddelde prijzen. Voor gewone woonhuizen, villa's en appartementen worden deze uitgedrukt in EURO per verkochte woning. Gemiddelde prijzen van bouwgronden worden uitgedrukt in EURO per vierkante meter. De statistieken zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.


-1-Kwartaalcijfers België
Tot het tweede kwartaal van 2009 was er een dalende trend te zien van de vastgoedprijzen. Vanaf het derde kwartaal blijkt hier een eind aan te komen en is er opnieuw sprake van een stijgende tendens. Tijdens het tweede kwartaal van 2010 kostte een gewoon woonhuis gemiddeld 178.351 EURO, een villa gemiddeld 316.377 EURO en een appartement gemiddeld 183.814 EURO. Bouwgronden worden steeds schaarser en dat merkt men ook aan de prijs: in het tweede kwartaal was die gemiddeld 104,9 EURO/m². 2008 Q3 gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen appartementen, flats, studio's bouwgronden 176.042 322.904 174.501 84,6 Q4 172.342 311.217 176.636 81,8 Q1 168.805 306.888 175.191 91,0 Q2 169.743 291.920 174.875 90,2 2009 Q3 173.626 301.328 176.518 97,6 Q4 175.358 304.062 183.389 97,6 Q1 177.174 313.290 185.399 102,4 2010 Q2 178.351 316.377 183.814 104,9

Het Vlaams en Waals gewest
Ongeveer dezelfde evoluties vindt men terug bij het Vlaamse en Waalse Gewest in onderstaande tabel.

VLAAMS GEWEST gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen appartementen, flats, studio's bouwgronden

2008 Q3 185.185 343.303 176.936 138,3 Q4 183.247 334.183 180.439 141,6 Q1 182.593 329.607 181.326 148,1 Q2

2009 Q3 186.260 320.112 182.113 152,0 Q4 186.448 324.907 189.329 146,8 Q1 179.968 311.929 178.858 143,9

2010 Q2 189.188 340.249 188.220 153,0 188.046 333.515 190.727 154,6

WAALS GEWEST gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen appartementen, flats, studio's bouwgronden

2008 Q3 139.196 258.532 141.272 41,5 Q4 136.738 253.223 142.035 38,2 Q1 130.038 246.551 141.882 43,4 Q2

2009 Q3 135.829 242.427 141.028 46,2 Q4 137.933 247.068 148.481 46,6 Q1 132.409 238.691 141.611 42,4

2010 Q2 136.403 252.612 143.109 47,8 135.129 255.443 141.102 47,4


-2-Vergelijking op jaarbasis
Omdat voor 2010 enkel de prijzen van het eerste semester bekend zijn worden deze in onderstaande tabel vergeleken met de prijzen voor dezelfde periode van de voorgaande jaren. De dalende gemiddelde prijzen in 2009 maken plaats voor prijsstijgingen. Een gewoon woonhuis is tijdens het eerste semester van 2010 5% duurder geworden en kost gemiddeld 177.775 EURO. Villa's stegen in prijs met 5,4% en kosten gemiddeld 314.852 EURO. De gemiddelde prijs van appartementen steeg met 5,5% tot 184.598 EURO. Bouwgronden werden 14,4% duurder en kosten gemiddeld 103,6 EURO/m² (zie bijlage voor een uitgebreide tabel). Gemiddelde verkoopprijzen (woningen: euro per verkochte woning) (bouwgronden: euro per vierkante meter) gewone woonhuizen BELGIE villa's, bungalows, landhuizen appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen VLAAMS GEWEST villa's, bungalows, landhuizen appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen WAALS GEWEST villa's, bungalows, landhuizen appartementen, flats, studio's bouwgronden 2007 (S1) 160.240 304.466 165.065 78,7 168.394 324.660 169.399 125,3 123.037 242.981 127.316 38,1 2008 (S1) 171.218 316.236 173.301 84,7 179.759 334.969 178.022 134,6 133.027 254.354 134.888 40,4 2009 (S1) 169.310 298.739 175.022 90,5 181.161 319.916 179.994 145,9 131.286 242.323 141.741 42,9 2010 (S1) 177.775 314.852 184.598 103,6 188.630 336.943 189.478 153,8 135.774 254.026 142.129 47,6 evolutie % 2008/2007 +6,9% +3,9% +5,0% +7,6% +6,7% +3,2% +5,1% +7,4% +8,1% +4,7% +5,9% +5,9% evolutie % 2009/2008 -1,1% -5,5% +1,0% +6,9% +0,8% -4,5% +1,1% +8,4% -1,3% -4,7% +5,1% +6,3% evolutie % 2010/2009 +5,0% +5,4% +5,5% +14,4% +4,1% +5,3% +5,3% +5,4% +3,4% +4,8% +0,3% +11,0%

(voor elk jaar worden de gemiddelde prijzen van het eerste semester weergegeven)

Grafische voorstelling België
350.000 300.000 250.000 200.000 60 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40 20 0 /m² 120 100 80

Gewone woonhuizen () Villa's () Appartementen () Bouwgronden (/m²) (linkse as = gewone woonhuizen, villa's en appartementen in EURO) (rechtse as = bouwgronden in EURO/m²)


-3-Vlaams Gewest
400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /m² 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Gewone woonhuizen () Villa's () Appartementen () Bouwgronden (/m²) (linkse as = gewone woonhuizen, villa's en appartementen in EURO) (rechtse as = bouwgronden in EURO/m²)

In het Vlaams Gewest kostte een gewoon woonhuis gemiddeld 188.630 EURO. De goedkoopste provincie was West-Vlaanderen, waar men gemiddeld 167.813 EURO betaalde. In Vlaams-Brabant zijn deze het duurst (223.928 EURO). De goedkoopste gemeente is Ronse, waar men gemiddeld 113.044 EURO neertelde voor een gewoon woonhuis. Het duurst is de gemeente Sint-Martens-Latem met gemiddeld 345.194 EURO. (zie bijlage)

Waals Gewest
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gewone woonhuizen () Villa's () Appartementen () Bouwgronden (/m²) 2009 2010 /m² 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

(linkse as = gewone woonhuizen, villa's en appartementen in EURO) (rechtse as = bouwgronden in EURO/m²)

In het Waals Gewest betaalde men gemiddeld 135.774 EURO voor een woonhuis. De goedkoopste provincie is er Henegouwen met gemiddeld 117.856 EURO. Waals-Brabant is de duurste provincie met gemiddeld 213.097 EURO voor een woonhuis. De duurste gemeente is Lasne (350.846 EURO) en de goedkoopste gemeente is Florenville met een gemiddelde prijs van 74.455 EURO voor een woonhuis. (zie bijlage)


-4-Bijkomende inlichtingen
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Freddy Verkruyssen: 02/277.70.76 freddy.verkruyssen@economie.fgov.be

Bronvermelding
FOD Economie ­ Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Aanvullende cijfergegevens
Tabellen met gedetailleerde gegevens zijn terug te vinden: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/bouw_industrie/vastgoed/index.jsp


-5-Bijlagen
Overzichtstabel
In onderstaande tabel worden voor elk jaar de gemiddelde prijzen van het eerste semester weergegeven. Gemiddelde verkoopprijzen (woningen: euro per verkochte woning) (bouwgronden: euro per vierkante meter) gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen BELGIE appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen VLAAMS GEWEST appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen WAALS GEWEST appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen BRUSSELS villa's, bungalows, landhuizen HOOFDSTEDELIJK appartementen, flats, studio's GEWEST bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE villa's, bungalows, landhuizen ANTWERPEN appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE villa's, bungalows, landhuizen VLAAMSappartementen, flats, studio's BRABANT bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE villa's, bungalows, landhuizen WAALS-BRABANT appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE villa's, bungalows, landhuizen WESTVLAANDEREN appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE OOST- villa's, bungalows, landhuizen VLAANDEREN appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE villa's, bungalows, landhuizen HENEGOUWEN appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen PROVINCIE LUIK appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE villa's, bungalows, landhuizen LIMBURG appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE villa's, bungalows, landhuizen LUXEMBURG appartementen, flats, studio's bouwgronden gewone woonhuizen PROVINCIE villa's, bungalows, landhuizen NAMEN appartementen, flats, studio's bouwgronden 2007 (S1) 2008 (S1) 2009 (S1) 169.310 298.739 175.022 90,5 181.161 319.916 179.994 145,9 131.286 242.323 141.741 42,9 300.756 881.685 184.206 301,9 196.760 341.236 159.775 152,4 209.057 348.913 180.831 172,4 207.299 365.518 196.317 78,2 162.500 350.795 209.123 142,9 167.705 293.057 184.437 146,9 113.491 215.603 126.246 42,3 131.391 208.750 127.097 37,8 165.491 249.149 164.349 114,5 143.592 209.624 135.935 31,1 145.651 204.102 151.238 39,0 2010 (S1) 177.775 314.852 184.598 103,6 188.630 336.943 189.478 153,8 135.774 254.026 142.129 47,6 339.811 812.047 198.982 473,2 206.642 367.965 167.543 157,2 223.928 374.993 195.595 172,9 213.097 383.605 188.752 97,4 167.813 348.543 219.775 164,8 174.353 316.300 187.525 151,2 117.856 221.773 127.801 47,8 136.989 215.951 131.390 43,6 169.003 247.201 170.673 118,0 150.072 216.502 131.492 29,5 151.260 205.800 153.128 40,7 evolutie % 2008/2007 +6,9% +3,9% +5,0% +7,6% +6,7% +3,2% +5,1% +7,4% +8,1% +4,7% +5,9% +5,9% +4,9% +22,4% +5,2% +25,9% +6,4% +1,7% +2,8% +6,9% +5,4% +2,9% +4,1% -0,0% +5,9% +0,0% +2,0% +11,8% +9,3% +4,4% +7,9% +13,3% +5,9% +8,3% +9,7% +13,2% +10,0% +6,0% +11,9% +6,0% +8,1% -0,2% +7,3% -0,3% +8,1% +1,4% +2,9% +2,8% +2,6% +2,2% +2,9% +23,1% +7,1% +9,4% +9,9% +12,9% evolutie % 2009/2008 -1,1% -5,5% +1,0% +6,9% +0,8% -4,5% +1,1% +8,4% -1,3% -4,7% +5,1% +6,3% -5,4% -16,0% -0,9% -22,1% +0,5% -4,4% +0,6% +7,4% -1,1% -3,4% +2,2% +12,9% -7,1% -3,8% +11,5% +9,2% +1,0% -6,1% -1,0% +2,0% +2,2% -5,5% +6,2% +11,1% -0,9% -3,7% +0,9% +1,8% +0,0% +2,5% +4,2% +6,2% +0,8% +0,4% -0,3% +9,6% -0,9% -2,0% +0,4% +2,9% -2,2% -2,9% +6,6% +13,5% evolutie % 2010/2009 +5,0% +5,4% +5,5% +14,4% +4,1% +5,3% +5,3% +5,4% +3,4% +4,8% +0,3% +11,0% +13,0% -7,9% +8,0% +56,8% +5,0% +7,8% +4,9% +3,2% +7,1% +7,5% +8,2% +0,3% +2,8% +4,9% -3,9% +24,6% +3,3% -0,6% +5,1% +15,3% +4,0% +7,9% +1,7% +2,9% +3,8% +2,9% +1,2% +13,1% +4,3% +3,4% +3,4% +15,4% +2,1% -0,8% +3,8% +3,1% +4,5% +3,3% -3,3% -4,9% +3,9% +0,8% +1,2% +4,4%

160.240 171.218 304.466 316.236 165.065 173.301 78,7 84,7 168.394 179.759 324.660 334.969 169.399 178.022 125,3 134,6 123.037 133.027 242.981 254.354 127.316 134.888 38,1 40,4 303.160 317.925 857.142 1.049.038 176.739 185.963 307,9 387,7 183.983 195.848 351.081 356.954 154.496 158.856 132,8 141,9 200.509 211.401 351.007 361.078 170.004 176.899 152,7 152,6 210.715 223.250 379.752 379.840 172.573 176.027 64,0 71,6 147.282 160.947 357.726 373.566 195.692 211.167 123,6 140,1 154.814 164.017 286.317 309.989 158.298 173.664 116,8 132,2 104.155 114.559 211.303 223.940 111.770 125.082 39,2 41,5 121.491 131.343 204.070 203.734 113.666 122.006 35,7 35,6 151.779 164.113 244.966 248.279 160.243 164.820 101,6 104,4 141.223 144.914 209.281 213.793 131.522 135.383 24,5 30,2 139.124 148.948 192.044 210.117 129.143 141.897 30,4 34,4


-6-Goedkoopste en duurste provincies
duurste provincie goedkoopste provincie

gewone woonhuizen

VLAAMS-BRABANT 223.928 VLAAMS-BRABANT 374.993 WEST-VLAANDEREN 219.775 VLAAMS-BRABANT 173 /m²

WEST-VLAANDEREN 167.813 LIMBURG 247.201 ANTWERPEN 167.543 LIMBURG 118 /m²

villa's, bungalows, landhuizen VLAAMS GEWEST appartementen, flats, studio's

bouwgronden

gewone woonhuizen

WAALS-BRABANT 213.097 WAALS-BRABANT 383.605 WAALS-BRABANT 188.752 WAALS-BRABANT 97 /m²

HENEGOUWEN 117.856 NAMEN 205.800 HENEGOUWEN 127.801 LUXEMBURG 30 /m²

villa's, bungalows, landhuizen WAALS GEWEST appartementen, flats, studio's

bouwgronden

(cijfers gebaseerd op eerste 6 maand van 2010)

Woonhuizen: duurste en goedkoopste gemeenten
Enkel die gemeenten werden in de rangschikking opgenomen waar er meer dan 2 verkopen plaatsvonden tijdens het eerste semester van 2010.

België
duurste gemeenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SINT-PIETERS-WOLUWE (88) ELSENE (112) WATERMAAL-BOSVOORDE (42) ETTERBEEK (89) UKKEL (149) SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (82) OUDERGEM (85) SINT-GILLIS (71) LASNE (13) SINT-MARTENS-LATEM (12) KRAAINEM (37) WEZEMBEEK-OPPEM (24) LINKEBEEK (16) EVERE (42) TERHULPEN (11) TERVUREN (33) SCHAARBEEK (179) PEPINGEN (11) VORST (73) BRUSSEL (203) gemiddelde prijs 491.186 449.105 428.443 428.416 428.125 425.511 373.180 351.021 350.846 345.194 327.027 315.313 303.500 300.762 300.755 299.121 295.618 294.773 289.779 286.483 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 goedkoopste gemeenten FLORENVILLE (11) VIROINVAL (23) COLFONTAINE (126) ERQUELINNES (47) SAINT-HUBERT (18) QUAREGNON (83) FRAMERIES (113) DOUR (87) QUIEVRAIN (21) CHATELET (136) HASTIERE (7) NEUFCHATEAU (10) BIEVRE (12) AISEAU-PRESLES (41) BOUILLON (15) MEIX-DEVANT-VIRTON (10) BOUSSU (82) CHARLEROI (927) BERTRIX (9) MORLANWELZ (70) gemiddelde prijs 74.455 82.587 86.539 93.804 93.872 94.392 94.930 94.986 95.119 95.500 96.214 96.280 96.875 96.939 98.300 98.819 99.363 99.894 104.278 104.577


-7-Vlaams Gewest
duurste gemeenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SINT-MARTENS-LATEM (12) KRAAINEM (37) WEZEMBEEK-OPPEM (24) LINKEBEEK (16) TERVUREN (33) PEPINGEN (11) SCHILDE (22) KNOKKE-HEIST (44) BOECHOUT (26) MORTSEL (62) WEMMEL (47) OVERIJSE (41) MEISE (53) HOEILAART (21) ZAVENTEM (95) BRASSCHAAT (93) EDEGEM (48) OUD-HEVERLEE (16) LENNIK (16) LINT (14) gemiddelde prijs 345.194 327.027 315.313 303.500 299.121 294.773 277.841 275.203 274.268 273.887 269.821 269.407 269.302 264.238 262.620 261.306 260.427 259.645 259.638 256.857 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 goedkoopste gemeenten RONSE (167) VLETEREN (14) ALVERINGEM (16) LEDEGEM (32) MENEN (186) AVELGEM (33) POPERINGE (86) GINGELOM (36) MESEN (10) OUDENBURG (28) TONGEREN (88) INGELMUNSTER (45) WERVIK (74) GERAARDSBERGEN (137) HOUTHULST (23) IZEGEM (117) MOORSLEDE (47) RIEMST (36) SINT-LIEVENS-HOUTEM (25) HEERS (22) gemiddelde prijs 113.044 118.321 118.969 120.609 121.557 124.081 129.099 131.778 132.000 134.065 134.443 134.644 134.691 139.179 139.313 140.764 142.091 142.577 143.383 143.727

Waals Gewest
duurste gemeenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 LASNE (13) TERHULPEN (11) RIXENSART (27) WATERLOO (38) GRAVEN (23) HELECINE (12) OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (49) EIGENBRAKEL (86) BEVEKOM (12) KASTEELBRAKEL (25) DAVERDISSE (7) INCOURT (9) JALHAY (13) PROFONDEVILLE (25) WAVER (68) CHAUMONT-GISTOUX (13) RAEREN (20) FROIDCHAPELLE (6) MONT-SAINT-GUIBERT (11) RAMILLIES (14) gemiddelde prijs 350.846 300.755 272.241 248.207 245.304 244.803 242.702 235.617 234.491 231.840 231.089 230.500 230.415 217.860 213.154 211.462 209.725 209.417 208.646 206.929 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 goedkoopste gemeenten FLORENVILLE (11) VIROINVAL (23) COLFONTAINE (126) ERQUELINNES (47) SAINT-HUBERT (18) QUAREGNON (83) FRAMERIES (113) DOUR (87) QUIEVRAIN (21) CHATELET (136) HASTIERE (7) NEUFCHATEAU (10) BIEVRE (12) AISEAU-PRESLES (41) BOUILLON (15) MEIX-DEVANT-VIRTON (10) BOUSSU (82) CHARLEROI (927) BERTRIX (9) MORLANWELZ (70) gemiddelde prijs 74.455 82.587 86.539 93.804 93.872 94.392 94.930 94.986 95.119 95.500 96.214 96.280 96.875 96.939 98.300 98.819 99.363 99.894 104.278 104.577

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
duurste gemeenten 1 2 3 4 5 SINT-PIETERS-WOLUWE (88) ELSENE (112) WATERMAAL-BOSVOORDE (42) ETTERBEEK (89) UKKEL (149) gemiddelde prijs 491.186 449.105 428.443 428.416 428.125 1 2 3 4 5 goedkoopste gemeenten SINT-JANS-MOLENBEEK (67) SINT-JOOST-TEN-NODE (18) ANDERLECHT (177) GANSHOREN (36) SINT-AGATHA-BERCHEM (42) gemiddelde prijs 234.112 244.583 250.025 256.431 271.917


-8-


---- --