Gemeente Utrecht


2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
106 Vragen van de heer P.E.J. Werensteijn
(ingekomen 27 augustus 2010)


De fractie van Trots op Nederland is ter ore gekomen dat in oktober 2010 alle wegen van en naar Haarzuilens afgesloten zijn. Dit in verband met de herinrichting van Haarzuilens en de wegwerkzaamheden die hieruit voortvloeien. Door een samenspel van factoren met name de uitloop van diverse werkzaamheden aan de Parkweg zorgen dat Haarzuilens in oktober niet te bereiken is vanaf Vleuten. Voor een overzicht, zie hiervoor onderstaande bijgevoegde kaart (de rode straten zijn geheel afgesloten en op de oranje straat zijn delen geheel afgesloten). In Vleuten staan onder andere een brandweerpost en een politiebureau die bij calamiteiten in Haarzuilens opgeroepen worden. In Maarssenbroek zit een ambulancepost die via de verbindingsweg normaal gesproken vanaf de ambulancepost binnen 5 minuten ter plaatse kan zijn. Als men de kaart bestudeerd komt men tot de conclusie dat alle hulpdiensten in oktober of bepaalde delen daarvan Haarzuilens alleen kunnen bereiken door om te rijden via Kockengen (gemeente Breukelen) of via Harmelen (gemeente Woerden).
Vanaf de brandweerpost in Vleuten betekend dit dat de brandweer als ze naar bijvoorbeeld de Eikstraat in Haarzuilens moeten rijden 2 keer zo ver moeten rijden als normaal. Voor de ambulance die dan eventueel via Kockengen kan aanrijden is dit nog veel langer. Op het moment dat er een monumentaal pand in de brand staat, iemand gereanimeerd word of er een woninginbraak plaats vind is deze tijd erg kostbaar.
Daarnaast worden er op het terrein van kasteel De Haar geregeld evenementen gehouden waar veel mensen met de auto naar toe komen, ook bij de normale werkzaamheden kan dit fikse verkeersoverlast geven laat staan als alle toegangswegen afgesloten zijn.

Derhalve wil Trots op Nederland het volgende van het college weten:

1. Hoe kan het dat er aan alle wegen in Haarzuilens tegelijk gewerkt word, waardoor Haarzuilens vanuit Vleuten niet te bereiken is ?

2. Bent u bereid maatregelen te treffen zodat Haarzuilens in ieder geval via een van de toegangswegen vanuit Vleuten te bereiken is?

3. Zijn de eigenaar van kasteel de Haar en de inwoners van Haarzuilens op de hoogte gesteld van de afsluitingen en weten zij dat zij in de maand oktober hun woonplaats vanuit Vleuten niet kunnen bereiken.

B. Als er contact is geweest met de eigenaar van kasteel de Haar is er dan geïnventariseerd of er evenementen op het terrein van kasteel De Haar zijn ten tijde van de werkzaamheden? Is er rekening gehouden met deze evenementen in de gehele planning, zo ja, hoe?

4. Zijn de buurgemeenten Breukelen en Woerden in kennis gesteld van de wegwerkzaamheden in verband met de te verwachten verkeersdrukte die dit op hun grondgebeid oplevert? Zo niet waarom is dit niet gedaan? Zou het dan in de toekomst niet verstandiger zijn buurgemeenten hier wel van op de hoogte te stellen?

5. Wat voor maatregelen zijn er getroffen of gaan er getroffen worden om de verkeersoverlast tot een minimum te beperken?


---- --