Ministerie van Buitenlandse ZakenNederland vergroot samenwerking bij drugsbestrijding in de Cariben

Nieuwsbericht | 27 augustus 2010

Morgen wordt het Koninkrijk der Nederlanden partij bij het Verdrag van San José. Met dit verdrag wordt de basis gelegd voor verdergaande samenwerking in het Caribisch gebied bij de bestrijding van drugshandel.

De Koninklijke Marine en de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba zijn zeer actief in de drugsbestrijding in het Caribisch gebied. Dankzij dit verdrag kunnen de deelnemende landen optreden in elkaars territoriale wateren en luchtruim, en op volle zee. Hierdoor kunnen de Marine en de Kustwacht effectiever opereren.

Daarnaast biedt het verdrag betere justitiële samenwerking bij de strafrechtelijke vervolging van internationale drugshandelaren.

Het verdrag kwam mede op Nederlands initiatief tot stand. Inmiddels zijn 7 landen partij.