Gemeente Spijkenisse


Water in het Mallebos!

27 augustus 2010

Water in Mallebos

Zes hectare weiland naast het Mallebos is door waterschap Hollandse Delta ingericht als waterberging en natuur.
Het gebied, bijna 9 voetbal- velden groot, is 26 augustus 2010 in gebruik genomen.

Bestaande sloten zijn aanzienlijk verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers en daardoor kan er meer water in de sloot en verbeterd de doorstroming van het gebied. Dit komt ten goede aan de waterkwaliteit.

Op donderdag 26 augustus 2010 heeft aannemer Vis uit Heenvliet de stuw opengezet en loopt het gebied, ter grootte van bijna 9 voetbalvelden, vol met water. Bij hevige regenval kunnen de sloten en plassen dienen als waterberging voor met name de achterliggende polder Geervliet.

Het waterpeil heeft hetzelfde niveau als de Vierambachtenboezem. Hierdoor ontstaan in het gebied verschillende moeraszones, die volop kansen bieden voor de ontwikkeling van de vegetatie. Deze vegetatie heeft een zuiverende werking en draagt daardoor bij aan een goede waterkwaliteit. Daarnaast dient het gebied als kraamkamer voor diverse vissoorten.

Naast het waterschap dragen Staatsbosbeheer en de provincie Zuid Holland financieel bij aan het project. Staatsbosbeheer gaat het gebied verder onderhouden.