Gemeente Lelystad

Gemeente scoort op kwaliteit

Vrijdag 27 augustus 2010

De gemeente Lelystad voldoet ook in 2010 aan alle voorwaarden voor het internationaal erkende kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008. Dat is de conclusie van de certificerende instantie TNO.

Werkprocessen op orde

De gemeente Lelystad heeft het certificaat inmiddels ontvangen. ISO-9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem dat erop toe ziet dat de bedrijfsvoering voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Met de ISO-certificering kan worden aangetoond dat de processen op orde zijn, waardoor de kwaliteit is gegarandeerd. Bovendien zorgt de aanpak van ISO ervoor dat er continu aandacht is voor het op orde en actueel zijn van de werkprocessen en dat de medewerkers daarbij zijn betrokken.

Trots op resultaat

Lelystad is trots op het resultaat. De gemeente besteedt structureel veel aandacht aan verbetering van de kwaliteit. Al eerder ontving Lelystad het ISO certificaat 9001. Na controle van de processen door TNO heeft Lelystad ook dit jaar weer het certificaat behaald. Het ISO certificaat geldt voor de landmeetkundige processen, de processen rond de bouw- en milieuvergunningen en voor de afhandeling van bezwaren. Ja