Gemeente Oldenzaal


Volle bak(ken) door zware regenval

27 augustus 2010

Door de zware regenval zijn bij het gemengde rioolstelsel diverse overstorten in werking getreden. Door middel van een overstort wordt water wat niet naar de zuivering afgevoerd kan worden geloosd in oppervlaktewater. Het rioolstelsel wordt zo ontlast om water op straat zoveel mogelijk te voorkomen. De afgelopen jaren zijn er twee randvoorzieningen, zogenaamde bergbezinkbassins, aangebracht aan de Schipleidelaan (2200m3) en de Enschedesestraat (900m3)

Het water uit het rioolstelsel wordt opgevangen in een ondergrondse betonnen bak. In deze bak kan vuil uit het water bezinken. Als de bak vol is, stroomt relatief schoner water in het oppervlaktewater. Bij de grootste overstort aan de Schipleidelaan zit hier nog eens een groene berging achter van 6200 m3. Dit is een verdiept grasveld dat als extra buffer dient tussen het berg-bezinkbassin en een beek of sloot. Nadat deze berging is volgelopen stort het meerdere water over in de beek. Al het water uit de bergbezinkbassins en groene berging wordt na afloop van de regenbui teruggepompt naar het rioolstelsel waarna het op de zuivering gereinigd wordt en uiteindelijk vrijwel schoon in de beken komt.

Extreme regenval
Afgelopen donderdag is er 140 mm water gevallen. Helaas zijn hierdoor op enkele plaatsen in Oldenzaal woningen en bedrijven ondergelopen. Ook het verkeer heeft veel hinder ondervonden omdat de piek van regenval rond spitstijd was.

De rioolsystemen in Nederland zijn niet ingericht op dit soort extreme en zeer zeldzame natuur-verschijnselen. Ze zijn berekend op 20 mm regen per dag. Zo ook in Oldenzaal. Een bui van die omvang valt één keer in de twee jaar. Mede dankzij de extra riolering die in 2009 is aangelegd om knelpunten te ontzien kon het rioolsysteem de eerste hoosbui geleidelijk verwerken. De tweede bui was korter en heviger. Door deze intensiteit en het feit dat de riolering nog bijna vol zat van de eerste bui heeft de tweede regenbui veel overlast veroorzaakt.

Riool in ontwikkeling
Komende jaren wil de gemeente het systeem van extra regenriolen verder ontwikkelen. Dan moet meer regenwater direct in sloten uitkomen, in plaats van dat het regenwater gemengd wordt met afvalwater in de waterzuivering. Deze vermenging is namelijk helemaal niet nodig. Regenwater is schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Dit is goed voor het milieu en er komt meer capaciteit in de riolen vrij voor stevige buien.