UMC St Radboud


Wetenschapsknooppunt roept Radboud Science Award in het leven

Dit jaar wordt voor het eerst de Radboud Science Award uitgereikt. Drie Radboudwetenschappers, of groepen van wetenschappers, met de belangrijkste wetenschappelijke doorbraken in het afgelopen jaar krijgen deze nieuwe prijs. Een jury bestaande uit Nijmeegse leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen stelde daarvoor een shortlist samen. Bij de opening van het academisch jaar 2010-2011, op maandag 30 augustus, maakt de jury de zes genomineerden bekend.

Basisschoolkinderen maken kennis met wetenschap

De prijs is een initiatief van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, het WKRU. Het WKRU brengt excellente wetenschappers, jonge onderzoekers (aio's) pabo-studenten en leraren en leerlingen van basisscholen bij elkaar met als doel: scholieren aanzetten tot experimenterend en onderzoekend leren. Dat gebeurt door het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar lesprogramma's en -materiaal voor de basisschool. Zo biedt het knooppunt aio's en postdocs een platform waar zij kunnen leren om in een begrijpelijke taal over hun onderzoek te communiceren.

Gezamenlijk zorgen zij voor een betere afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van wetenschappelijk kennis voor het basisonderwijs. De inzet is om kinderen op een inspirerende manier kennis te laten maken met de wetenschap.

Wetenschappelijke doorbraken

Jaarlijks worden de beste, boeiendste en/of belangrijkste wetenschappelijke doorbraken geïnventariseerd. De onderzoekers die betrokken zijn bij de winnende doorbraken vormen vervolgens projectteams samen met pabo-studenten en leerkrachten van de bij het WKRU betrokken basisscholen. In het projectteam zijn de jonge onderzoekers de inhoudelijke deskundigen en de pabo-studenten en leerkrachten de pedagogisch-didactisch deskundigen. Deze teams ontwikkelen een aantal activiteiten die zijn toegesneden op de vragen en interesse van de betrokken klas of school.

Mindfulness, computers en taal en rekenen in het brein

Het afgelopen jaar is gestart met lesprogramma's over Mindfulness, over interactie tussen brein en computers en over hoe het brein taal, lezen en rekenen leert. Ruim zestig leerkrachten van diverse basisscholen kregen uitleg over deze thema's op de door de WKRU georganiseerde winterschool.
Het materiaal van de winterschool is bewerkt tot drie lessen. Twee basisscholen in Nijmegen en omgeving hebben het afgelopen jaar deze extra lesstof gebruikt. Hun ervaringen waren zo positief, dat ze zich direct hebben gemeld voor de volgende ronde.

Andere activiteiten

Het Wetenschapsknooppunt organiseert jaarlijks ook een reeks van activiteiten zoals de winter- of zomerschool, 'aio in de klas', summercamps voor gemotiveerde/talentvolle leerlingen uit het basisonderwijs, debatwedstrijden en werkbezoeken van schoolklassen aan de Radboud Universiteit.
Voor meer info: www.wkru.nl