Technische Universiteit Delft

Opening collegejaar 2010-2011

door M&C

TU Delft opent op 30 augustus het collegejaar 2010-2011. Het thema voor de opening is 'No Waste: op weg naar een bewuste en excellente toekomst.'

30 augustus 2010 | 15:30 uur - 18:00 uur
plaats: Aula

Inmiddels weten we allemaal dat energiebronnen en grondstoffen eindig zijn. Dat heeft ertoe geleid dat we ons als maatschappij steeds bewuster zijn gaan bezighouden met onderwerpen als duurzaamheid, milieuverontreiniging , efficiency en kosten.
Verspilling in welke vorm dan ook wordt niet langer getolereerd . Dit heeft consequenties voor het bedrijfsleven en de politiek op zowel nationaal als internationalniveau en ook voor het onderwijs en uiteindelijk voor de studenten zelf. Keynote speaker Peter Voser, CEO van Shell, zal ingaan op de vraag wat deze âno-waste mentaliteitâ betekent voor grote organisaties als Shell.

Aanwezig zal zijn Keynote speaker Peter Voser, CEO van Shell. Hij zal ingaan op de vraag wat deze âno-waste mentaliteitâ betekent voor grote organisaties als Shell.

http://www.tudelft.nl/openingcollegejaar