Landelijke Studenten Vakbond
Persbericht LSVb: 20.000 kamers tekort in Nederland

Utrecht 30 augustus 2010 - Er is een tekort van 20.000 tot 30.000 studentenkamers in Nederland. De gemiddelde wachttijd voor een studentenkamer is 1 tot 2 jaar waarbij de meeste studenten meer dan een uur reistijd hebben. Dit zijn de conclusies van het rapport Kamernoodinventarisatie 2010 van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Dit betekent dat de kamernood de laatste tien jaar niet is opgelost en dat de situatie op de kamermarkt sinds 2002 niet is verbeterd, ondanks een actieplan van het ministerie van onderwijs. Dat actieplan met maatregelen om de kamernood aan te pakken ging uit van een groei van het aantal studenten met 60.000 tussen 2002 en 2010, maar in plaats daarvan kwamen er 120.000 nieuwe studenten bij. De Landelijke Studenten Vakbond roept het nieuwe kabinet dan ook om een nieuw actieplan te maken met deze keer een realistische inschatting van het aantal studenten.

Belangrijkste onderdeel daarvan moet de herinvoering van de huurtoeslag voor onzelfstandige woningen zijn - de studentenkamers zonder eigen voordeur. Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg dit voorjaar ook al om de herinvoering van die huurtoeslag, maar toenmalig minister Van der Laan (PvdA) wees dat destijds af. LSVb-voorzitter Sander Breur verduidelijkt: "alleen zelfstandige, dus grote, studentenkamers komen in aanmerking voor huurtoeslag en daarom worden er netto minder kamers gebouwd. Zo kun je als student gemiddeld een heel jaar wachten op een fatsoenlijke kamer."

Dat het urgent is, laat de gemiddelde reistijd zien. Voordat eerstejaars studenten een kamer hebben moeten zij iedere dag gemiddeld 72 minuten naar hun hogeschool of universiteit reizen. De LSVb overhandigt de Kamernoodinventarisatie 2010 in de komende twee weken aan het ministerie en de politiek. Het rapport brengt het tekort aan studentenkamers in kaart. Ook de reistijd, de wachttijd en de verhuurmethodes zijn onderzocht. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten en woningbouwcorporaties.

Factsheet Kamernoodinventarisatie 2010

Gemeente Kamers tekort Gemiddelde wachttijd in maanden voor een onzelfstandige woning Gemiddelde wachttijd in maanden voor een zelfstandige woning Aantal studenten Percentage uitwonende studenten Amsterdam 9000 20 n.b. 86950 37
Breda n.b. 6 24 11800 n.b.
Delft 3600 6 n.b. 17250 76^1
Den Haag 3000 15 21 19450 55
Eindhoven n.b. 7 27 19350 38
Enschede 100 0 10 20500 59
Leiden 2000 n.b. n.b. 20800 71
Nijmegen n.b. 6 40 28600 72
Tilburg 0 1 18 25100 50
Utrecht 5000 16 n.b. 59700 62^2
Zwolle n.b. 9 n.b. 16400 21

n.b. = gegevens niet bekend

Gegevens verzameld door: Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Gegevens afkomstig van: gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zwolle; corporaties: De Key Amsterdam, WonenBreBurg, Woonbedrijf Eindhoven, SJHT Enschede, SSH Utrecht en DUWO; studentenvakbond VSSD.