Rechtbank Maastricht


Vrijspraak van ontucht met een minderjarige

De rechtbank in Maastricht heeft een verdachte vrijgesproken van de hem ten laste gelegde ontuchtige handelingen met een minderjarige. Naast de verklaring van de minderjarige bevatte het dossier met betrekking tot de ontuchtige handelingen nog de verklaringen van de moeder en vader. Hun verklaringen waren echter gebaseerd op dezelfde bron, te weten de minderjarige. De rechtbank heeft - met toepassing van recente jurisprudentie van de Hoge Raad - geoordeeld dat daarmee in het procesdossier geen nadere bewijsmiddelen voorhanden waren die voldoende steun gaven aan de verklaring van de minderjarige.

LJ Nummer

BN5495

Bron: Rechtbank Maastricht Datum actualiteit: 30 augustus 2010 Naar boven