Gemeente Abcoude


Rivierkreeften in Abcoude

Misschien is het u al opgevallen; Abcoude heeft een relatief nieuwe bewoner gevonden in de rivierkreeft. De kreeften zijn op dit moment veelvuldig te zien, omdat ze in regenachtige perioden niet schromen om uit de sloten te kruipen en nieuwe gebieden te zoeken. Het is geen welkome bezoeker van onze wateren, want deze vreemde eend in de bijt is agressief voor zijn omgeving.

De afgelopen tien jaar is het aantal uitheemse soorten rivierkreeften ook wel exoten genoemd verdubbeld. Zij hebben zich bovendien explosief uitgebreid. In Abcoude en omgeving komt vooral de Rode Amerikaanse rivierkreeft voor, maar ook de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft heeft inmiddels een plekje gevonden in onze wateren. Op de site van NCB Naturalis (het Nederlandse Centrum voor biodiversiteit) vindt u meer informatie over deze kreeften: www.naturalis.nl. Op deze site kunt u onder meer gegevens vinden over het uiterlijk van de verschillende soorten. Ook kunt u hier bijvoorbeeld waarnemingen doorgeven. Deze waarnemingen zijn belangrijk voor het verspreidingsonderzoek van de uitheemse kreeften.

De rivierkreeften komen uit Amerika en zijn waarschijnlijk door aquariumliefhebbers (onbewust van de gevolgen) uitgezet. Ze zijn vrij agressief voor hun omgeving, dat wil zeggen dat ze het leven in de sloot zuur maken (let wel: niet het water). De kreeften eten visjes, amfibieën, waterkevers en slakken. Ook knippen en eten ze de waterplanten. Verder planten ze zich zeer succesvol voort waardoor hun aantallen nog steeds toe lijken te nemen. Natuurlijke vijanden van deze exoot zijn reigers, snoeken en andere roofvissen, futen en soms vossen.

Het is lastig deze dieren goed te bestrijden, zo wijzen de eerste onderzoeksresultaten uit. Een hele populatie wegvangen lukt niet (evenals bijvoorbeeld de muskusratten) en aangezien ze veel nakomelingen produceren, hoeven er maar enkele achter te blijven om de populatie weer te laten toenemen. De afgelopen strenge winter lijkt wel effect te hebben gehad op de populatie, maar nu lijken ze deze klap toch weer te boven.

Volgens de wet mogen exoten niet worden uitgezet. Zelfs wanneer ze gevangen worden, mogen ze niet meer worden vrijgelaten. Actief vangen mag ook niet met een net of fuik (hiervoor is een ontheffing nodig), omdat hier bedreigde soorten zoals de paling mee gevangen kunnen worden. Rivierkreeften zijn overigens goed eetbaar. Toch zullen veel mensen er moeite mee hebben om levende kreeften in kokend water te gooien.

Waternet volgt de ontwikkeling van deze rivierkreeften en onderzoekt in samenwerking met andere waterschappen en onderzoeksinstanties of en zo ja welke methoden geschikt zijn de overlast van rivierkreeften te beperken.
---

30 augustus 2010

Herindeling Abcoude - De Ronde Venen