Provincie Noord-Holland

Schakel om naar biologische landbouw en ontvang geld van de provincie

30 augustus 2010 -

Noord-Hollandse boeren die in 2010 willen omschakelen naar biologische landbouw kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten hebben besloten EUR 172.461,40 euro subsidie beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van omschakelende boeren. Aanvragen moeten vóór 15 september 2010 worden ingediend.

De provincie heeft zichzelf tot doel gesteld dat in 2011 7% van het landbouwareaal biologisch is. Hiervoor is de Uitvoeringsregeling omschakeling biologische landbouw Noord-Holland in het leven geroepen. Afgelopen twee jaar zijn met behulp van deze regeling al 10 ondernemers omgeschakeld naar biologische landbouw. Ook veehouder Piet Kaatee uit Heiloo is omgeschakeld en maakte succesvol gebruik van de omschakelingsregeling. De nieuwe stal die hij bouwde, met hulp van de subsidie, is voor veehouders te bezichtigen tijdens de open dag op 24 september a.s. aan het Maalwater 11 te Heiloo. Meer informatie in het bijgevoegde interview met Piet Kaatee.

Subsidievoorwaarden
De subsidie is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen die willen omschakelen naar de biologische productiemethode en kunnen aantonen dat er voldoende afzetmogelijkheden zijn in de markt. Voor subsidie komen kosten in aanmerking zoals de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen, de koop of huurkoop van machines en materieel en algemene kosten voor omschakelplannen, adviseurs en opleidingen. De provincie betaalt maximaal 40% van de te subsidiëren kosten.

Ondernemers die omschakelen naar biologische landbouw moeten tijdens de omschakelingsperiode twee jaar volgens de biologische richtlijnen werken, voordat hun producten als biologisch kunnen worden verkocht. Bovendien zijn bij omschakeling aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag is te vinden in het subsidieloket.

Biologisch ondernemen
Er zijn goede kansen voor gangbare boeren en tuinders die de overstap willen maken naar de biologische landbouwmethode. In 2009 is het project `Biologische ondernemen in Noord-Holland' gestart. Nieuwe omschakelaars worden van begin tot eind begeleid tijdens het omschakelingstraject.