Ingezonden persbericht


In het persbericht 'Archieven kennen geen grenzen' over het internationale archiefcongres, dat vandaag is verzonden, staat een storende fout. De daarin vermelde welkomstborrel, waarbij Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag en oud-minister van Buitenlandse Zaken, aanwezig is vindt niet plaats op 29 september maar uiteraard op zondag 29 augustus, voorafgaand aan het congres op 30 en 31 augustus 2010.

Persbericht
Augustus 2010

Archieven kennen geen grenzen

Internationaal congres over het belang van archieven voor mensenrechten, good governance, staats- en nationale identiteitsvorming

Archieven als stille getuigen voor de Australische Aboriginals. Openbare archieven en repressie in Chili. Archieven en nationale identiteit in Indonesië. Archieven van internationale organisaties. Een selectie uit de onderwerpen die aan de orde komen tijdens het internationale archiefcongres op 30 en 31 augustus 2010 in het Vredespaleis in Den Haag. Dit congres gaat over het belang van archieven voor 'good governance' in een internationale context: Archives without borders. Het belang van archieven strekt zich steeds vaker over de landsgrenzen uit.

Het congres richt zich op vier thema's:

· Archieven zijn 'stille getuigen'. Ze zijn van groot belang op plekken in de wereld waar mensenrechten in het geding zijn.
· Archieven van internationale tribunalen zoals het Joegoslaviëtribunaal, of internationale of supranationale organisaties zoals de Europese Commissie of het Rode Kruis overstijgen de landsgrenzen. Wat gebeurt er met deze archieven, waarvoor geen internationale archiefwet geldt?
· Archieven spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nationale identiteit en de staatsvorming, institutionele ontwikkeling. Denk aan de onmisbaarheid van archiefbeheer bij de registratie van land, het kadaster, recht op informatie van de burgers en citizenship. Omgekeerd beïnvloedt staatsvorming de ontwikkeling en het beheer van archieven.
· Hoe ondersteunen archiefprofessionals elkaar internationaal. Zijn archivarissen internationaal solidair?

Belangrijke sprekers zijn onder meer:

· Antonio Gonzalez Quintana, Spaans specialist op het gebied van mensenrechten en internationale organisaties. Onder zijn leiding kwam een rapport voor de Unesco tot stand over de omgang met archieven van repressieve regeringen. Hij is in het bijzonder geboeid door de rol van de herinnering bij de overgang van dictatuur naar democratie.
· Nathan Mnjama, hoogleraar aan de afdeling Bibliotheek- en Informatiewetenschappen van de Universiteit van Botswana en specialist op het gebied van archiefvorming door overheden in Afrika.
· Trudy Huskamp Peterson, voormalig archivaris van de Verenigde Staten en de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Zij publiceerde een boek over archieven van waarheidscommissies.
· Gabriela Salazar, presidente van de Mexicaanse archieforganisatie, lid van het bestuur van de ICA en specialist op het gebied van archieven en mensenrechten.
· Ian Wilson en Martin Berendse (directeur van het Nationaal Archief), respectievelijk huidige en toekomstige president van de ICA.
· Eric Ketelaar, emeritus hoogleraar archiefwetenschap.

De sprekers komen uit Australië, Bangladesh, België, Botswana, Canada, Chili, Duitsland, Engeland, Indonesië, Marokko, Mexico, Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zwitserland.

Op het programma staan onder andere de volgende onderwerpen
· Albanië, Guatemala en Rusland, voorbeelden van archiefsolidariteit.
· Documenteren van dwangarbeid in Noorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
· Documenteren van martelingen en waarheid in El Salvador na de burgeroorlog.
· De archieven van de Khmer Rouge: recht en waarheid in Cambodja.

Het internationale congres wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD). Het congres wordt gesteund door de Section of professional Associations van de International Council on Archives (ICA/SPA). Het congres herdenkt het feit dat precies een eeuw geleden het eerste internationale archiefcongres plaats vond in Brussel.

De welkomstborrel voor sprekers van en deelnemers aan het congres op zondag 29 september 2010 zal worden bijgewoond door Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag en oud-minister van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over het congres en het programma vindt u op www.archiveswithoutborders.org.

Noot voor de redactie (