Zeehondencreche Pieterburen

Eerste huilers van dit seizoen vrijgelaten

Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus zijn in totaal negen jonge zeehonden weer vrijgelaten in de Dollard. Het waren zeehonden die als pasgeboren jong - met navelstreng, dus nog geen vier dagen oud - omstreeks begin juni waren gevonden langs de Eems Dollard en het Groningse wad. Zoals altijd was het weer een feestelijke gebeurtenis, waar veel adoptanten en vinders bij aanwezig waren.
Beautiful Day Dollard
Beautiful Day Dollard
Beautiful Day Dollard
De jonge zeehonden kwamen binnen met een gewicht van rond de negen kilo; ze zijn weer vrijgelaten met een gewicht van meer dan 35 kg. Dat extra gewicht hebben ze nodig als "reservevoorraad" voor de periode waarin ze zich aanpassen aan hun natuurlijke omgeving. Geen enkele zeehond leert van de moeder vis te vangen; als zeehonden bij hun moeder groot worden, zoogt die ze vier weken en laat ze dan aan hun lot over. Beautiful Day Dollard
In het begin lukt het de jonge dieren nog niet zo goed om vis of kleine garnalen te vangen. Daarom vallen jonge zeehonden in de eerste weken nadat ze bij de moeder vandaan zijn vele kilo's af. Gelukkig kunnen de jonge zeehonden die door ons zijn vrijgelaten al wel zelfstandig vis vangen. Zeehonden die vóór de winter beneden het gewicht van 23 kg komen krijgen het zwaar. De komende tijd zullen ook de overige 116 jonge zeehonden die nog in de crèche verblijven weer worden vrijgelaten, De meeste wegen inmiddels al meer dan 20 kg. Beautiful Day Dollard
Helaas komen er nu ook al weer zeehonden binnen met ernstige longworminfectie. Ze komen uit Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en van de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

29-08-2010 Bron: Zeehondencrèche Lenie 't Hart

sms ZEEHOND aan naar 5757!