Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

| |      |              |             |
| |nummer   |10-52            |datu|30 augustus 2010  |
| |      |              |m  |          |
| |      |                          | | |
Noordwestenwind en hevige regenval in oostelijk deel

Waterschap Vallei & Eem staat weer op scherp

De noordwestenwind en de regenval van de afgelopen nacht zijn de oorzaak van hoge waterpeilen in de Arkervaart en het oostelijk deel van het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem. Door de noordwestenwind kon het waterschap de afgelopen nacht niet spuien op het Randmeer, waardoor het peil in de Arkervaart opliep. Vannacht is ten oosten van de lijn Barneveld-Veenendaal 44 mm regen gevallen. Dit leidt tot hoge waterstanden in onder andere de Nieuwe Wetering en Krakerswijk bij Ede en het Nieuwe Kanaal bij Wageningen. In de loop van de dag zal hierdoor het peil in het Valleikanaal ook oplopen.

Sinds 7.00 uur is spuien weer mogelijk vanuit de Arkervaart. Wellicht zal het schutten van schepen echter niet mogelijk zijn omdat dat direct leidt tot stijging van het waterpeil. De situatie zal per geval worden beoordeeld door het waterschap. Het waterschap zal waar mogelijk de watergangen bij Ede en Wageningen extra maaien om de afwatering te bevorderen. Dit zal in de loop van de dag leiden tot een hogere waterstand in het Valleikanaal en de Eem. Gezien de weersvoorspelling verwacht het waterschap niet dat in het oostelijk gebied de situatie zal verslechteren.

-----------------------Ingezonden persbericht