MKB-Nederland


30 augustus 2010
Meer bekendheid aan energiebesparing in het mkb

Vanaf eind augustus start Energiecentrum MKB een grootscheepse mediacampagne om meer ondernemers, gemeenten en journalisten kennis te laten maken met `dé ondernemersclub voor energiebesparing'. Het Energiecentrum bereikt op dit moment via ongeveer 60 brancheorganisaties 200.000 ondernemers.

Energiecentrum MKB is in 2002 door MKB-Nederland en VNO-NCW opgericht om energiebesparing in het mkb te stimuleren. Inmiddels heeft het Energiecentrum ongeveer 22.000 digitale scans uitgevoerd, 200 adviezen
1-op-1 gegeven en 56 projecten gestart met brancheorganisaties. Het Centrum is onafhankelijk en werkt zonder winstoogmerk; de adviezen zijn voor ondernemers bijna altijd gratis.

In 2009 bespaarde het mkb al rond de EUR25 miljoen aan energie, d.w.z. een reductie van 115.000 ton CO2. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van 30.000 huishoudens. Volgens het Duurzaamheidsakkoord dat het bedrijfsleven in 2007 met de overheid heeft afgesloten, moet in 2010 180.000 ton CO2 worden bespaard. Energiecentrum MKB ondersteunt ondernemers hierin. Door de naamsbekendheidcampagne, op radio, internet en via social media, kunnen ondernemers horen over de besparingsmogelijkheden die het Energiecentrum hen biedt.

www.energiecentrummkb.nl