KPMG

Datum: 30-8-2010

Nederland - Issues en trends - Artikelen en publicaties

Audit commissies gaan zich weer vanouds op risico management richten

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 30% van de onderzochte Nederlandse leden van auditcommissies verwacht dat de meeste bedrijven binnen twee jaar zullen terugkeren tot `business as usual'.

Leden van Nederlandse audit commissie zien steeds meer crisis-gerelateerde onderwerpen van hun agenda verdwijnen. De afgelopen twee jaar was de aandacht van de commissieleden vooral gericht op de effecten van de kredietcrisis en de gevolgen van de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Na de crisis zullen zij zich weer in toenemende mate richten op hun eigenlijke taak, het toezicht op de risico- en controlesystemen van de onderneming.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 1.100 leden van auditcommissies, waaronder 55 uit Nederland. De auditcommissie is binnen de Raad van Commissarissen aangewezen om toezicht te houden op de financiële verslaggeving en de werking van de risico- en controlesystemen. Van de onderzochte Nederlandse leden ziet bijna 70% de situatie van vóór de kredietcrisis terugkeren. Bijna 60% verwacht dat de aandacht dit jaar met name uit zal gaan naar risk management in het algemeen. Ruim 40% verwacht vooral oog te hebben voor ontwikkelingen in de liquiditeit, de cashflow en de toegang tot de kapitaalmarkten.

"De afgelopen jaren zijn veel bedrijven bezig geweest om zich zo goed mogelijk te wapenen tegen de gevolgen van de financiële crisis", constateert Philip Wallage, partner bij KPMG. Wallage: "Als de economie herstelt ziet de helft van de onderzochte Europese leden onderwerpen terugkeren op de agenda die daar ook voor de crisis opstonden. Het is echter duidelijk dat er een aanhoudende en verhoogde aandacht zal zijn voor potentiële risico's en economische bedreigingen. De extreme volatiliteit van de afgelopen jaren mag dan wel verdwenen zijn, auditcommissies hebben duidelijke lessen geleerd en hun manier van toezicht zal zo goed als zeker nooit worden zoals vroeger." Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de leden tevreden is met het interne proces om plotseling opkomende risico's (around the next corner) te identificeren. Ruim 40% is van mening dat een betere analyse van niet-financiële prestatie indicatoren het toezicht kan versterken.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat 30% van de onderzochte Nederlandse leden verwacht dat de meeste bedrijven binnen twee jaar zullen terugkeren tot 'business as usual'. Iets meer dan 20% verwacht dat dit pas binnen drie tot vier jaar zal gebeuren. De meerderheid verwacht echter dat er geen sprake kan zijn van een terugkeer naar de situatie van vóór de crisis. Zestig procent verwacht dat de onderneming de komende vier jaar in een geheel andere omgeving zal opereren. Een meerderheid van de commissarissen heeft een goed gevoel over de bezuinigingsmaatregelen die als gevolg van de crisis zijn genomen. Ruim 60% vindt dat de maatregelen doelgericht en voldoende strategisch van aard waren.

De zorgen die er over de gevolgen van de maatregelen zijn, hebben met name te maken met de ontwikkeling van talentvolle werknemers en toekomstige bestuurders. Ook het beheersen van de sterk toegenomen outsourcing leidt tot toenemende zorg.

Van de onderzochte leden is 61% tevreden over het risk management systeem van de onderneming, bijna 30% vindt dat er nog flink aan het systeem gesleuteld moet worden. Iets meer dan de helft is 'enigszins' tevreden dat het risk management systeem het management en het bestuur in staat stelt mogelijke risico's te identificeren. Daarnaast besteden de leden in het algemeen meer aandacht aan de externe communicatie van de onderneming. Ruim de helft ziet nauwkeurig toe op de cijfers over de verwachte winst die naar buiten gaan en 54% heeft een scherp oog voor de berichtgeving over resultaten richting media. Slechts 7% ziet toe op de gemaakt scenario's voor gesprekken met analisten.