Echtscheidingsadvocaat en kindercoach in één kantoor


Kan voorkomen worden dat kinderen de dupe worden van een echtscheiding

WASSENAAR, 20100830 -- In Wassenaar heeft advocaat en scheidingsbemiddelaar Mr. J.I. van Leeuwen besloten een nauwe samenwerking aan te gaan met twee kindercoaches. De coaches zorgen ervoor dat het kind en de ouders begeleid worden bij de emotionele aspecten van het scheidingsproces. De advocaat-bemiddelaar neemt het zakelijke traject voor haar rekening en zorgt ervoor dat partijen in onderling overleg tot zakelijke afspraken komen. Het is een mooie combinatie deze samenwerking. Het trauma dat een scheiding nu eenmaal met zich meebrengt, blijft op deze manier beperkt.

In de praktijk blijkt dat het vaak de kinderen zijn die de dupe worden van een echtscheiding, omdat de ouders hun handen vol hebben aan zichzelf! Om de kinderen beter te begeleiden, is het idee ontstaan om kindercoaching te koppelen aan de echtscheidingspraktijk, zodat beide partijen geholpen zijn.

Kindercoaching

Kindercoaching is een krachtig instrument dat ouders inzicht geeft in de gevoelens van hun kinderen, die midden in de ouderlijke 'echtscheidingsstrijd' gevangen lijken te zijn. De coach leert de ouders door de ogen van hun kinderen naar de situatie te kijken en geeft aanzet om op een constructieve manier met de kinderen om te gaan. Kinderen weten na de sessie(s) met de coach beter om te gaan met hun gevoelens en zullen begrijpen wat er allemaal gaat veranderen in hun leven.

Bij het hele traject blijven de ouders intensief betrokken, zodat er nooit onzekerheden zijn, over de werkwijze van de coach. Het is tenslotte al ingewikkeld genoeg voor ze! Meestal zal een paar sessies al voldoende zijn voor de kinderen om de scheiding een plek te geven en weer verder te kunnen met hun leven. Zelfs als één van de ouders niet wenst deel te nemen, is het de moeite waard om de kinderen te laten begeleiden.

In het kort de werkwijze:
* Een gesprek met de ouder(s);
* Een paar sessies met alleen de kinderen;
* Evaluatie: een sessie met ouders èn kinderen, waar de kinderen de ouders vertellen wat ze hebben geleerd en besproken.

Het doel van de kindercoaching is om het trauma van het kind te beperken en het kind zich weer veilig te laten voelen.

De kosten bedragen 125,- per uur exclusief 19% BTW. De coaches houden eveneens kantoor aan de Schouwweg 13a te Wassenaar, net als de echtscheidingsadvocaat. www.vanleeuwen-advocaat.nl.