Gemeente Hulst

Werkbijeenkomst begroting 2011


De eerste werkbijeenkomst van de raadscommissie Middelen over de begroting 2011 vindt plaats op maandag 30 augustus 2010.

Op donderdag 11 november 2010 vindt de raadsvergadering plaats, tijdens welke naar verwachting de begroting 2011 ter goedkeuring op de agenda staat. Ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling en de daarbij noodzakelijke bezuinigingen heeft de gemeenteraad / commissie middelen de nodige voorbereidende vergaderingen gepland.

De commissie Middelen komt samen op maandag 30 augustus 2010 om daarover voor de eerste keer van gedachten te wisselen. Deze werkbijeenkomst vangt aan om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis en is uiteraard openbaar. Vervolgafspraken staan gepland op donderdag 16 september en donderdag 21 oktober 2010.

Voor nadere informatie over deze vergadering, kunt u terecht bij de raadsgriffier, drs. Dirk Van Bunder op tel. 0114-389123 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl