Gemeente Boarnsterhim


Verkeersmaatregelen omleiding GrouOp maandag 30 augustus zal gestart worden met het aanbrengen van een grote duiker (waterverbinding) in Grou. Deze duiker moet de watertoevoer naar It Nijdjip in de toekomst gaan waarborgen. Door deze werkzaamheden zal gedurende 4 à 5 weken het gedeelte van It Skûtsje vanaf de Oostergoostraat t/m de sloot langs de Dr. Schouwstrastrjitte t.h.v. de kruising met de Pluut voor alle verkeer afgesloten zijn. Het verkeer zal met borden worden omgeleid.

Schoolgaande kinderen wordt geadviseerd om via de Meester P.J. Troelstrawei naar school te gaan.