Gemeente Amsterdam stadsdeel West


over homodiscriminatie

Limburg Stirumplein

---

Stadsdeel West opent gesprek over homodiscriminatie

27 augustus 2010

Maandag 30 augustus praten twintig jongeren van Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!) met professionals en stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer over oplossingen tegen homogeweld.

Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!) bestaat uit jongeren tussen de 12 en 23 jaar die mee willen denken over de toekomst van de stad en een bijdrage willen leveren aan beter samenleven. Mede naar aanleiding van meerdere incidenten gericht tegen homo's in de afgelopen periode, staat nu homogeweld op de agenda. Het debat van maandag moet zes oplossingen tegen dit geweld opleveren.

Vrij West
Bovenstaand debat maakt deel uit van het programma Vrij West. Vrij West staat voor een tolerant West. In heel Amsterdam en dus ook in West moet je kunnen zeggen wat je wilt en zijn wie je wilt. Dat gaat niet altijd zo. Er zijn teveel incidenten en signalen van agressie, geweld en discriminatie. Martien Kuitenbrouwer, stadsdeelvoorzitter West: "Ik heb besloten tolerantie hoog op de agenda van West te zetten. Samen met scholen, politie, ondernemers, kunstenaars, buurtbewoners en jongerenorganisaties werken wij aan trainingen, voorlichting, debatten en andere publieksacties om tolerantie op ieders agenda te krijgen en te houden!"

---