Het Nederlandse Rode Kruis

30 augustus, de Internationale Dag van de Vermisten

Sinds jaar en dag verdwijnen mensen tijdens een gewapend conflict. De verdwijning van een dierbare is een ware tragedie voor families die achterblijven, niet wetende of de persoon nog in leven is. Op 30 augustus is jaarlijks de Internationale Dag van de Vermisten en worden personen die zijn ontvoerd of in het geheim worden vastgehouden, herinnerd.

Onzekerheid over het lot van een dierbare is de harde realiteit voor ontelbare families over de hele wereld. Iedereen heeft het recht om te weten wat er met hun dierbare is gebeurd.

Daarom is het van essentieel belang dat de kwestie van de vermisten serieus wordt aangepakt. Het doel van de Internationale dag van de Vermisten is dan ook om het bewustzijn onder het publiek, nationale en internationale organisaties, overheden en militairen te vergroten.

Het Rode Kruis zet zich in om verdwijningen tegen te gaan. Het bezoeken van gevangenen is voor het Rode Kruis een manier om verdwijningen tijdens een gewapend conflict te voorkomen. Daarnaast verricht zij werkzaamheden voor opsporing en contactherstel. Het Nederlandse Rode Kruis ontvangt ieder jaar veel opsporingsverzoeken van familieleden van wie de dierbaren onvrijwillig zijn verdwenen. Zij tasten in het duister over hun lot en willen niets liever dan het contact met hen herstellen.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vermisten, doet het Internationale Rode Kruis (ICRC) dit jaar een beroep op staten om zich aan te sluiten bij de Internationale Conventie voor de Bescherming van alle Personen tegen Gedwongen Verdwijningen. De Conventie is tot op de dag van vandaag niet bekrachtigd omdat het aantal van 20 staten dat hiervoor nodig is, nog niet is bereikt.

Het volledige Engelstalige persbericht van het ICRC

Ook wordt er op deze dag door het Internationale Rode Kruis aandacht besteed aan het ondersteunen van families van vermiste personen. In Peru zijn in de jaren 1980 en 1990 gedurende twee decennia van politiek geweld duizenden mensen omgekomen en 15.000 als vermist opgegeven.

Nu, tien jaar na het einde van het geweld, worden in Peru grote inspanningen verricht om aan de behoeften van de overlevende familieleden tegemoet te komen. Duizenden mensen zijn nog onzeker over het lot van een familielid. Op de Internationale Dag van de Vermisten benadrukt het ICRC de noodzaak voor de gemeenschap en de overheid om deze families te ondersteunen en voor een vereenvoudiging van het juridische proces aangaande het identificeren van de stoffelijke resten.

Een korte film en bijbehorend artikel over bovenstaande

Voor meer informatie over de opsporingactiviteiten van het Rode Kruis kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Opsporing en Ondersteuning via 070-44 55 822, tracing@redcross.nl, of kijk op de website: www.vermistepersonen.nl.