Ingezonden persbericht


Persbericht
April 2010

Archieven kennen geen grenzen
Internationaal congres over het belang van archieven voor mensenrechten, good governance, staats- en nationale identiteitsvorming

Archieven als stille getuigen voor de Australische Aboriginals. De rol van archieven in een federale staat: de Vlaamse zaak. Archieven en nationale identiteit in Indonesië. Een selectie uit de onderwerpen, die aan de orde komen tijdens het internationale archiefcongres op 30 en 31 augustus 2010 in het Vredespaleis in Den Haag. Dit congres gaat over het belang van archieven voor 'good governance' in een internationale context: Archives without borders. Het belang van archieven strekt zich steeds vaker over de landsgrenzen uit.

Het congres richt zich op vier thema's:

· Archieven zijn 'stille getuigen. Ze zijn van groot belang op plekken in de wereld waar mensenrechten in het geding zijn.
· Archieven van internationale tribunalen, zoals het Joegoslaviëtribunaal, of internationale of supranationale organisaties, zoals de Europese Commissie of het Rode kruis, overstijgen de landsgrenzen. Wat gebeurt er met deze archieven, waarvoor geen internationale archiefwet geldt?
· Archieven spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nationale identiteit. Omgekeerd beïnvloedt staatsvorming de ontwikkeling en het beheer van archieven. Denk bijvoorbeeld aan relaties tussen koloniale machten en hun vroegere koloniën.
· Archieven spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nationale identiteit en de staatsvorming, institutionele ontwikkeling. Denk aan de onmisbaarheid betekenis van archiefbeheer bij landregistratie, het kadaster, recht op Informatie van de burgers en citizenship. Omgekeerd beïnvloedt staatsvorming de ontwikkeling en het beheer van archieven.
· Hoe ondersteunen archiefprofessionals elkaar internationaal. Zijn archivarissen internationaal solidair?

Belangrijke sprekers zijn onder meer:

· Mary Robinson, oud-prmier van Ierland en voormalige hoge commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties,
· Luc Huyse, rechtssocioloog KU Leuven en internationaal autoriteit op het gebeid van verzoenings- en waarheidscommissies
· Gabriela Salazar, presidente van de Mexicaanse archieforganisatie, lid ban het bestuur van de ICA en specialist op het gebeid van archieven en mensenrechten
· Antonio Gonzalez Quintana, Spaanse specialist op het gebied van mensenrechten en internationale organisaties

Verder zijn er sprekers uit onder meer Australië, Bangladesh, België, Duitsland, Engeland, Indonesië, Italië, Marokko, Nederland, Spanje, Verenigde Staten en Zwitserland. Op het programma staan onder andere de volgende onderwerpen
· De archieven van de Khmer Rouge: recht en waarheid in Cambodja
· Documenteren van martelingen en waarheid in het El Salvador na de burgeroorlog
· Het beheer van archieven van internationale organisaties
· De rol van archieven in het parlementaire onderzoek inzake Lumumba (België)

Het internationale congres wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD). Het congres wordt gesteund door de Section of professional Associations van de International Council on Archives (ICA/SPA). Het congres herdenkt het feit dat precies een eeuw geleden het eerste internationale archiefcongres plaats vond in Brussel in 1910.

Meer informatie over het congres en het programma vindt u op www.archiveswithoutborders.org.

Noot voor de redactie (