Technische Universiteit Delft

Opening Delfts Collegejaar: No Waste!

De TU Delft opent op maandag 30 augustus het nieuwe collegejaar, 2010-2011. Het thema voor de opening is 'No Waste: op weg naar een bewuste en excellente toekomst'. Bekende sprekers zijn Shell-topman Peter Voser en tv-presentator Menno Bentveld.

Verspilling

We weten dat energiebronnen en grondstoffen eindig zijn. Dat heeft ertoe geleid dat we ons als maatschappij steeds bewuster bezighouden met onderwerpen als duurzaamheid, schaarste, efficiency en kostenbeheersing. Verspilling in welke vorm dan ook, wordt niet langer getolereerd.

Peter Voser, CEO van Shell, zal tijdens de opening van het Delftse collegejaar ingaan op de vraag wat deze 'no-waste'-mentaliteit betekent voor grote internationale organisaties zoals Shell.

Andere tijden

De genoemde issues hebben zo hun consequenties voor bedrijfsleven en politiek, maar ook voor het onderwijs en studenten. Ook voor hen lijken er andere tijden aan te breken. Ze krijgen niet meer tijd om te studeren, maar er wordt wel steeds meer van studenten gevraagd. Kortom: 'no waste of time or talent'.

Is het nog wel leuk?

In een paneldiscussie onder leiding van tv-presentator Menno Bentveld wordt ingegaan op de vraag welke eisen er worden gesteld aan de nieuwe generatie ingenieurs. Hoe vind je als student je weg in deze veranderende tijden? Welke factoren zijn van belang om succesvol te zijn? Is het nog wel leuk om te gaan studeren anno 2010? Hoe bewust ga jij nu al met je eigen bronnen (tijd, geld, talent) om?

No Waste; Op weg naar een bewuste en excellente toekomst. Opening Collegejaar 2010-2011 op maandag 30 augustus van 15.30-17.00 uur (zaal open vanaf 15.00 uur) in het Auditorium van het Aula Congrescentrum van de TU Delft (Mekelweg 5).

Programma:

15:00 uur: Start inloop. Deuren sluiten om 15.30 uur.

15:30 uur: Opening door Paul Rullmann, vice-president

15:35 uur: Introductiespeech door Dirk Jan van den Berg, collegevoorzitter

15:50 uur: Keynote speech door Peter Voser (CEO Shell)

16.15 uur: Paneldiscussie o.l.v. Menno Bentveld

16.50 uur: Afsluiting door Paul Rullmann

17.00 uur: EindeTechnische Universiteit Delft