Gemeente Eemnes

26-08-2010
Het gemeentebestuur van Eemnes en ambtenaren van de BEL Combinatie houden op maandag 30 augustus en dinsdag 31 augustus een wijkschouw.

Met deze wijkschouw wil het gemeentebestuur graag met de bewoners van gedachten wisselen over verbetering van het openbaar gebied in deze straten. Tijdens deze avond hoort het gemeentebestuur wij graag van de bewoners de knelpunten in de wijk én suggesties voor het oplossen van de knelpunten. Op basis daarvan wordt een plan uitgewerkt, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen. Eind september/begin oktober worden de uitgewerkte plannen weer met de bewoners besproken. Vervolgens worden de plannen voorgelegd aan de raadscommissie GROW. Na goedkeuring kan een en ander het komende najaar 2010 of begin 2011 uitgevoerd worden.

Op maandag 30 augustus van 19.00 tot 20.30 vindt de wijkschouw plaats in de straten Aartseveen, Geutoomserf, Willemserf, Everserf en Jonneveen. Er wordt gestart bij Aartseveen 80.*

Op dinsdag 31 augustus van 19.00 tot 20.30 uur vindt de wijkschouw plaats in de straten Reijerserf, Jonneveen, Dingenaarserf, Everserf, Aartseveen en Veldweg. Er wordt gestart bij Jonneveen 16. *

De wijkschouw komt voort uit een besluit van de gemeenteraad in 2007 om de grootste knelpunten die, zich volgens een eerder uitgevoerde kwaliteitseisscan in het openbaar groen in de Noordbuurt voordoen aan te pakken. In 2007 zijn de Patrijzenhof en Fazantenhof gerenoveerd en in 2008 de Roerdomp en Scholekster. In 2009 is een wijkschouw gehouden in de Rietgors en Zomertaling. Deze is bijna afgerond. Daarnaast is een wijkschouw gehouden in de Vlosseveen, Ruiterskamp, Pijlenkamp en omgeving. De renovatie wordt dit najaar afgerond.

Looproute Willemserf, Geutoomserf e.o.
Looproute Willemserf, Jonneveen e.o.