D66

maandag 30 augustus 2010

Senaat nodigt informateur Opstelten uit voor gesprek over formatie

Op initiatief van D66-senator Hans Engels heeft een meerderheid van de Eerste Kamer informateur Ivo Opstelten gevraagd hen nadrukkelijker te betrekken bij de formatie. In een brief aan Opstelten verwijzen de senatoren naar de formatieopdracht die het staatshoofd aan de informateur heeft gegeven. Daarin wordt gesproken van 'een stabiel kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal'. "En daartoe behoort niet alleen de Tweede, maar ook de Eerste Kamer", aldus Engels.

Meerderheid

De brief van Engels is mede-ondertekend door de fracties van de PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, Onafhankelijke Senaatsfractie en Solidara. Deze partijen hebben tezamen een meerderheid van 40 zetels in de Senaat.

Lees hier de brief van de senatoren aan informateur Opstelten.