Gemeente Loenen aan de Vecht


Provincie en gemeenten passen 70 bushaltes aan.

Vanaf mei tot medio november 2010 is de provincie Utrecht en de gemeenten Baarn, Soest, Amersfoort, Woudenberg, Abcoude, Loenen en Breukelen bezig met het aanpassen van 70 bushaltes.

Het gaat daarbij om zowel provinciale als gemeentelijke bushaltes in de genoemde gemeentes. Na aanpassing zijn de haltes beter toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking of een visuele beperking.

De haltes in de gemeente Loenen worden aangepast in de periode van 23 september 2010 - 8 oktober 2010.

Per halte zullen de werkzaamheden enkele dagen in beslag nemen. Er zullen geen wegafsluitingen plaatsvinden. Voor de buspassagiers zijn er tijdens de werkzaamheden tijdelijke haltes binnen een straal van 100 meter van de bestaande haltes.