Gemeente BlaricumHBEL-gemeenten succesvol in fraudeopsporing

30-08-2010
In eerste helft van 2010 al EUR 205.000 aan fraude opgespoord

Jaarlijks verstrekken de HBEL-gemeenten (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) voor ongeveer 9 miljoen euro aan bijstandsuitkeringen. Om misbruik van gemeenschapsgeld tegen te gaan voeren de gemeenten fraudeonderzoeken uit. Er werden in deze periode twintig fraudeonderzoeken naar lopende uitkeringen uitgevoerd die in negen gevallen leiden tot een concrete verdenking. Het ging met name om vermogensfraude en inkomsten uit zwart werk. Dit heeft in de eerste helft van 2010 EUR 205.000 opgeleverd. Er werden ruim 100 nieuwe aanvragen op mogelijke fraude gescreend. Bij 10% werd de uitkering afgewezen. Dit bespaart ongeveer EUR 125.000 aan uitkeringslasten.

2009

In 2009 werden 90 onderzoeken naar lopende uitkeringen gestart op basis van concrete fraudesignalen. Daarnaast werden ruim 160 bijstandsaanvragen onderzocht, omdat ze niet in orde waren. De HBEL-gemeenten hebben vorig jaar voor EUR 90.000 aan fraude opgespoord en er werd voor EUR 340.000 aan uitkeringslasten bespaard. Daarnaast spoorde de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek in 2009 nog eens voor EUR 250.000 aan fraude op.

Fraudeonderzoek

Zowel de afdeling sociale zaken van de HBEL-gemeenten als de Sociale Recherche doen onderzoek. Sociale Zaken voert onder andere themacontroles uit. Themacontroles zijn voornamelijk administratieve controles, gericht op één specifiek thema. De afgelopen jaren is er onderzoek verricht naar het verzwijgen van autobezit, inkomsten uit persoonsgebonden budgetten, samenwonen en verblijf elders, met name in het buitenland. Hierbij worden bestanden vergeleken met andere (semi-)overheidsdiensten, zoals de Rijksdienst voor het wegverkeer, het UWV, de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

Tips en meldingen

Met enige regelmaat krijgt Sociale Zaken (anonieme) tips van inwoners van de gemeenten binnen, die reden geven om een onderzoek te starten. Inwoners van de HBEL-gemeenten, die mogelijke fraude willen melden, kunnen dit schriftelijk, telefonisch of persoonlijk doen. Tips kunnen worden doorgegeven op telefoonnummer 035-5281911 (vraag naar de fraude preventie medewerker). Ze kunnen ook worden opgestuurd: Gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Tips kunnen ook worden doorgegeven aan de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek. Telefoon: 035-6957980. Als iemand liever een tip anoniem wil doorgeven, dan kan gebeld worden met Meld Misdaad Anoniem. Telefoon: 0800-7000.

|