Inspectie Verkeer en Waterstaat


Gebruik van Schiphol binnen veiligheids- en milieunormen

Nieuwsbericht | 27-08-2010

De Handhavingsrapportage Schiphol 2010 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is op 30 augustus aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit deze rapportage blijkt dat het gebruik van de luchthaven Schiphol in de eerste helft van het gebruiksjaar 2010 (1 november 2009 tot 1 mei 2010) binnen de veiligheids- en milieunormen is gebleven.

Ook het baangebruik heeft correct plaatsgevonden. Twee luchtvaartmaatschappijen zijn door IVW aangeschreven omdat zij 's nachts van de luchtverkeerweg zijn afgeweken. Een andere maatschappij kreeg een last onder dwangsom omdat ze op Schiphol een vlucht had uitgevoerd op een tijdstip waarvoor ze geen toestemming had gekregen (slotmisbruik). Deze dwangsom heeft ertoe geleid dat ze niet opnieuw in de fout is gegaan.

IVW houdt toezicht op de naleving van de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB).